• Koeien in de wei
 • Zevenhovenseweg
 • Aardammerbrug
 • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
 • Luchtfoto Ter Aar

Bijeenkomsten november 2023-januari 2024

1. 12 december 2023: Bestuursvergadering.
2. 9 januari 2024: Nieuwjaarsontmoeting NK: Jan en Greetje.

3. 17 januari 2024: Informatieavond Flexwoningen Ter Aar Noordoost: Lia en Laura.Bijeenkomsten september-november 2023

1. 20 september 2023 (woensdag): activiteitenmarkt. Lia zat er namens welzijnsbezoeken en Greetje is langs geweest.
2. 3 oktober 2023: Vergadering Lichtjesavond, gemeentehuis: Jan.
3. 17 oktober 2023: Bestuursvergadering, vervallen.
4. 3 november 2023. Lichtjesavond: Jan en José. Het was goedgeorganiseerd, helaas woei de wind de kaarsjes vaak uit
5. 7 november 2023: Inloop H.v.Beijerenstraat, fietsoversteken, IKC/De Vaart: Jan en Greetje, het was in principe een uitwerking van het GVVP. Als de N446 de doorgaande weg wordt (door o.a. vrachtwagenverbod Oostkanaalweg+Westkanaalweg vanaf HvB-straat, richting Nieuwveen), zal de fietsoversteek H.v.B/Westkanaalweg net zo iets worden als bij de Papenbrug. Bij de oversteek Ringdijk/Landlustpad zal een vluchtheuveltje aangebracht worden. Ook de aanpassingen op de HvB zal vooral de parkeerplaatsen betreffen.
6. 14 november 2023: Bestuursvergadering.


Bijeenkomsten juni-september 2023

1. 15 juni 2023: 1e vergadering Lichtjesavond bij !Triggr,: Jan en José van Stijn.
2. 24 juni 2023: Braderie. Greetje, Coen, Lia en José.
3. 22 augustus 2023: 2e vergadering Lichtjesavond: Jan en José.
4. 13 september 2023: Gesprek met Projectgroep NK over Dorpshart Ter Aar:
Coen, Jan, Lia en Greetje. Er is een gesprek geweest met de gemeente en Kavel Vastgoed 13 september jl. Dit ging vooral over de planning. Ze willen eerst een nieuw plan uitwerken en aan de gemeenteraad voorleggen voordat de omgevingsvergunning ingediend wordt. Er zal ingezet worden om te starten met de Vlinderlocatie, in 2023 met ontwerp en in 2024 met de voorbereiding. E.e.a. duurt nog wel jaren.
5. 19 september 2023: Bestuursvergadering.


Bijeenkomsten mei-juni 2023.

1. 31 mei ALV.
2. 6 juni 2023: MR Gemeenteraad: Dorpshart en ontsluitingsmogelijkheden Kerkweg door naar BR 22 juni 2023 door als bespreekpunten/discussiepunten. Jan en Greetje.
3. 7 juni 2023: Inloop over speelplek Aalscholverlaan omwonenden. Greetje.
4. 12 juni 2023: Bestuursvergadering.

Bijeenkomsten april-mei 2023.

1. 28 maart 2023: Online workshop vrijwilligersmanagement Rabo ClubSupport, via Verenigingsloket, Laura.
2. 3 april 2023: Bestuursvergadering
3. 5 april 2023: Gesprek NK /Kavel Vastgoed, Masterplan Dorpshart. Greetje en Jan.
4. 18 april 2023: Collegebezoek. Greetje, Jan, Coen, Laura (cake!), Simone, burgemeester Robbert-Jan van Duijn en wethouders Tom de Kleer, Antoinette Ingwersen en Ines de Ridder.
5. 18 april 2023: Openbare presentatie Dorpshartplan. Greetje en Jan.
6. 24 april 2023: extra overleg bestuur Dorpshartplan, Greetje, Jan, Laura en Simone.
7. 8 mei 2023: Gesprek 2 omwonenden Essenlaan (namens achterban Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), IKC, Jan, Laura, Greetje.
8. 16 mei 2023: Bestuursvergadering.

Bijeenkomsten januari-maart 2023.

1. 26 januari 2023: Thema-avond NK-Vuurwerk OR, Lia.
2. 7 februari 2023: Dorpshart. Gesprek/informatie met NK (Dick Stapel+Nienke Brouwer/Kavel Vastgoed, Jan, Greetje, Lia en Laura.
3. 7 februari 2023: Bestuursvergadering.
4. 8 februari 2023: Informatiebijeenkomst Dorpshart met ondernemers /vastgoedeigenaren/omwonenden/Vosje> NK/Kavel Vastgoed: Lia, Jan en Greetje.
5. 15 februari 2023; Informatiebijeenkomst Dorpshart met alle inwoners: Lia, Jan en Greetje.
6. 9 maart 2023: Gesprek met gemeenteraad dorpsgericht werken, Jan, Lia en Laura. Dit was een interessante bijeenkomst. Aan de orde is gekomen dat alle dorpsraden wellicht op speciale pagina in NN komen met informatie/nieuws, dit werd door de dorpsraden positief gevonden.
7. 21 maart 2023: Bestuursvergadering.

Bijeenkomsten december 2022-januari 2022

1. 15 december 2022: Info-avond RES/zonnevelden. In Hoeve Rijlaarsdam een bijeenkomst over het beleidskader/ inpassen van zonnevelden aan de hand van schetsontwerpen, voor omwonenden (Nieuwkoop, Nieuwveen en Zevenhoven): Coen heeft een vel met de eventuele zonnevelden, die op 15 december jl. gepresenteerd is, bij zich. We bekijken het vel. Het is een gebied bij industriegebied De Olm en bij de Schoterhoek/Nieuwveenseweg. De laatste zou dan voldoende de 60 ha. kunnen dekken die de gemeente moet invullen. Het was een goede, informatieve, interactieve, goed opgezette bijeenkomst, geleid door Eelco Meijer. In NieuwkoopNieuws van 16 januari 2023 staat ook een verslag.
2. 5 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie Nieuwkoop: Jan en Greetje. Het filmpje dat we ook per e-mail 29.12.22 hadden ontvangen, werd getoond. Vrij druk met te harde jazz-muziek.
3. 10 januari 2023: Bestuursvergadering.

Bijeenkomsten november-december 2022:

1. 3 november 2022: Bestuursvergadering.
2. 9 november en 15 december 2022: Info-avond Dorpshart IKC De Vaart 19.15 uur. Jan, Greetje, Laura en Lia.
3. 20 november en 2 december 2022: Info Dorpshart op straat (bij Dirk). Lia + Greetje.
4. 5 december 2022: Gesprek stand van zaken Dorpshart met Nieuwkoop en Kavel Vastgoed, Jan, Coen, Greetje en Lia.
5. 7 en 15 december 2022: in Hoeve Rijlaarsdam een bijeenkomst over het beleidskader/ inpassen van zonnevelden aan de hand van schetsontwerpen, voor omwonenden (Nieuwkoop, Nieuwveen en Zevenhoven): Coen.
6. 14 december 2022: Bestuursvergadering.
7. 15 december 2022: Info-avond Dorpshart IKC De Vaart 19.15 uur. Jan, Greetje en Lia.

Bijeenkomsten september-oktober 2022:


1. 21 september 2022: 4e bijeenkomst Klankbordgroep RES.
2. 5 oktober 2022: Gesprek Kavel Vastgoed, centrumplan. Jan, Coen, Lia, Greetje
3. 31 oktober 2022 (ipv 28 oktober): 5e bijeenkomst Klankbordgroep RES. Coen

Energietransitie
De stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES) . Hierbij ligt de opdracht voor de gemeente Nieuwkoop en haar inwoners zonne-energie te realiseren om minder CO2 uitstoot te krijgen.
In de huidige situatie van de RES wordt gekeken waar mogelijk een zonneveld zou kunnen komen. Om een beslissing te nemen voor een locatie van een zonneveld moet een afwegingskader worden opgesteld. Het afwegingskader heeft als doel een goede/eerlijke onderbouwing te krijgen waar een zonneveld kan of mag komen. De ontwikkelingen voor het afwegingskader zijn gaande. Voor de ontwikkeling is de gemeente met meerdere partijen, waaronder de dorpsraden van de gemeente Nieuwkoop, in overleg om een evenwichtig kader te realiseren.
De grootte voor een zonneveld is nog niet duidelijk en hangt ook van de locatie af. Het totale areaal aan zonnevelden is mogelijk 60 ha.
Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. De voorlichtingsbijeenkomsten zullen in de maand december plaatsvinden. Alle inwoners krijgen hier een uitnodiging voor via de post.
Op de bijeenkomst worden inwoners van de gemeente Nieuwkoop geïnformeerd over de mogelijkheden van zonnevelden.

Zie ook NieuwkoopNieuws 21 november 2022. 

Bijeenkomsten mei-september 2022:
 1. 19 mei 2022: bestuursvergadering.
 2. 1 juni 2022: Algemene Ledenvergadering.
 3. 2 juni 2022: 2e bijeenkomst Klankbordgroep RES, Coen en Agnes.
 4. 2 juni 2022: Inloopavond IKC De Vaart: vrachtwagenverbod Gemeente Nieuwkoop. Greetje.
 5. 14 juni 2022: Online bijeenkomst met Gemeente Nieuwkoop over woningbouw, Greetje, Lia en Coen.
 6. 14 juni 2022: bestuursvergadering.
 7. 22 juni 2022: Gesprek Maayke Dijkstra (NK),  Groenbeheer en Openbare ruimte; Laura en Heidi.
 8. 25 juni 2022: Braderie. Coen, Jan, Coen, Laura: Heidi en Gea.
 9. 25 augustus 2022: 3e bijeenkomst Klankbordgroep RES, Coen, Agnes.
 10. 20 september 2022: bestuursvergadering.


Bijeenkomsten februari-mei 202
 1. 9 februari 2022: Bestuursvergadering.
 2. 10 februari 2022: Dorpshart, Teams Stand van zaken, Lia, Coen en Greetje. We vragen ons af waarom er een “tijdelijke” invulling op de Vlinderlocatie nodig is, waarvan gesproken wordt in de uitnodiging. Waarom gelijktijdig met centrumplan? Ook heeft een kandidaat raadslid CDA (Romy van Dijk, fractie-assistente) gesproken over tijdelijke woningen. De Nieuwkoper:
'Het plan is om dit tegelijk met de ontwikkeling van het nieuwe centrum te doen. Om dit goed voor te bereiden en het centrumplan uit te werken, wordt momenteel gezocht naar een goede ontwikkelaar. Het CDA wil in deze periode tijdelijke woningen plaatsen. Ter Aarse en CDA-kandidaat Romy van Dijk ziet een mooie kans voor starters: “Met ruim tien tijdelijke woningen kunnen we de plek een mooie invulling geven. En starters hun eerste stap bieden naar hun droomhuis.”

Het verslag van 13.2.22 geeft de volgende planning aan:
 • 10 maart 2022: aanbesteding openbaar;
 • Eind april: selectie van alle inschrijvingen naar 3 partijen;
 • Mei/juni :in gesprek met 3 partijen, bezoeken referentieproject, partijen werken hun visie op de ontwikkeling verder uit;
 • Begin juli: selecteren van een partij;
 • Augustus: besluitvorming B&W over opdracht geven aan een partij;
 • September: tekenen overeenkomst met de gemeente.
Daarnaast zal een tijdelijke invulling (minimaal 2 jaar) op het terrein van De Vlinder. De volgende ideeën/tips zijn geopperd:
 • Tijdelijke woningen;
 • Oppassen dat de tijdelijke invulling geen kapitaalvernietiging is;
 • Kansen vanuit ombouwen van café in de directe omgeving
 • Het aanzicht aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld groen en bloemen;
 • Markt;
 • Oude Dorpshuis is nu een activiteitencentrum. Misschien dat zij invulling kunnen geven aan de lege plek.
Eind april/begin mei zijn 3 partijen geselecteerd. Op dat moment zal een vervolggesprek ingepland worden. Als er tussentijds meer bekend is over de tijdelijke invulling van De Vlinder wordt de Dorpsraad daarover geïnformeerd.
 1. 6 april 2022: Bestuursvergadering Het Vosje.
 2. 7 april 2022 De Vaart, 19-2030 Inloop Ter Aar Vernieuwd Verbonden, omwonenden Greetje.
 3. 12 april 2022 N’veen: Bijeenkomst Een tegen Eenzaamheid NK, Lia en Greetje.
 4. 14 april 2022, 19-21 uur: gesprek bij en over skatebaan, FB Inwoners TA/NK.
 5. 21 april 2022: Klankbordgroep RES/RdP, De Vaart: Coen, Thea Hogenboom en Agnes Valk.
 6. 25 april = 29 april 2022: Bestuursvergadering Het Vosje.Bijeenkomsten februari-mei 2022

Bijeenkomsten november 2021-januari 2022 

 1. 1 november 2021: Bestuursvergadering.
 2. 9 november 2021: BuurtPreventieTeam (Nabuurschap*), NK en politie K&B, Greetje.
 3. 17 november 2021: Digitale bijeenkomst beheerplan Tiny Forest,. Nergens is terug te vinden dat Het Vosje plekken heeft aangedragen, ook ‘Het eilandje”. Gemiste kans.
 4. 22 november 2021: Kennismakingsgesprek aspirant-lid, Coen, Lia en Greetje.

  Website gemeente: We kijken terug op een mooie avond en goede gesprekken met elkaar. Tijdens de avond werden via de chat vragen gesteld. Deze zijn in een Q&A gezet en op Denkmee terug te vinden. Ook is daar het rapport te vinden die de Raad aanstaande donderdag gaat bespreken. Een wat meer leesbaarder versie wordt door RoyalHaskoningDHV gemaakt en als publieksversie op Denkmee gezet. De planning is dat deze eind volgende week gereed is. Deze komt ook op Denkmee. 
  De samenvatting van de gesprekken, de presentatie, opname en resultaten quiz is allemaal terug te vinden op https://denkmee.nieuwkoop.nl/nl-NL/projects/aftrap-transitievisie-warmte

 5. 22 november 2021: Digitaal Energiecafé TVW, Parola, L’raar, Lia enGreetje.
 6. 24 november 2021: Teams-overleg Vervoersplan/Marly Beckfeld, Greetje. Dit betrof het terugbrengen van de halfuursdienst van de lijndienst182 naar een uursdienst. De gemeente heeft wel voor elkaar gekregen dat in de spits lijndienst 282 extra rijdt. Hoe precies is nog niet duidelijk. Greetje heeft nog gewezen op de buurtbus 727 Langeraar.
 7. 25 november 2021: Planten 1000 bomen in Tiny Forest! Vosje niet genoemd?
 8. 25 november 2021: Teamsbijeenkomst Gemeenteraad thema-avond Dorpsgericht Werken. Lia en Greetje.
 9. 14 december 2021: Online Stakeholdersbijeenkomst TomidB, Lia, Greetje. Blijkbaar heeft Nieuwkoop opnieuw een contract afgesloten met TomidB en werden we bijgepraat. Het is dus een samenwerkingsverband met 8 (?/7) organisaties, waarbij er vaag werd gedaan over Participe. Wel met Kwadraad, Kwintes, Gemiva, Activite, De Binnenvest, Ipse De Brugge. Ze zetten nu in op Informatie, Toegang en Ondersteuning. Vluchtelingen/statushouders vallen niet onder de doelgroep. Dat “doet” Anneloes van Middelkoop NK. Begin volgend jaar krijgt de hele Rijnstreek een folder door de bus. Begin volgend jaar krijgt de hele Rijnstreek een folder door de bus.  


  1. Werkgroep NRM, Tiny Forst, locatie het zgn. “Landje van Kaptein”, waar de zendmast op staat.
De plannen krijgen steeds meer vorm Als alles goed verloopt gaan ze op 25 november 2021 een Tiny Forest aanplanten in Ter Aar. De gemeente is eigenaar van het bos en daarmee ook eindverantwoordelijk voor het beheer. Enkele beheertaken kunnen door school, initiatiefnemers en evt. andere betrokken partijen overgenomen worden. Dit is niet alleen handig maar ook leuk en leerzaam om samen met leerlingen en buurtbewoners te doen. Hier wordt op 17 november a.s. digitaal over gesproken

         2. !Triggr, persbericht:


Bijeenkomsten half juni 2021- half juli 2021


Op 13 juli 2021 heeft het bestuur Dorpsraad Het Vosje vergaderd en de volgende bijeenkomsten zijn gevolgd:
Nog steeds coronatijd. 

Bijeenkomsten/werk- en projectgroepen half juni 2021- half juli 2021

 1. 17 juni 2021: Motie -of ideeënmarkt NK.(Lia +Greetje).
 2. 5 juli 2021: Online Evaluatie Dorpsgericht werken.(Lia en Greetje).Met Simone en haar leidinggevende.
 3. 6 juli 2021: Webinar Aardgasvrije wijken (Greetje).
'Het webinar is het startschot voor het betrekken van inwoners bij het traject richting aardgasvrije wijken. We zullen inzoomen op wat we tot dusver aan gegevens hebben over lokale warmtebronnen/benutting van warmte en uitleg geven over warmtesystemen (collectief, individueel, hybride).
In die tussentijd hebben we ook al een enquête uitgezet via Denkmee Nieuwkoop en zijn we bezig een klankbordgroep op te richten.'
Van Denkmee.nieuwkoop.nl/


Royal HaskoningDHV Engineering werkt e.e.a. uit, watwaarhoe. Er wordt gekeken naar water/bodem/zon/wind en warmtenet.
Het zal een hele uitdaging worden, organisatorisch en financieel. Er waren ca. 56 deelnemers.
 1. 13 juli 2021: Bestuursvergadering.

Bijeenkomsten half april 2021 – half juni 2021

Op 14 juni 2021 heeft het bestuur Dorpsraad Het Vosje online vergaderd en de volgende bijeenkomsten zijn gevolgd: Nog steeds coronatijd.

Bijeenkomsten/werk- en projectgroepen ½ april 2021 – ½ juni 2021
1. 26 april 2021: Online kennismaking Robbert-Jan van Duijn met bestuur.
2. OR 27 mei 2021: Hoe houden we de Omg.visie leven? Lia (GGB ).

Daarnaast hebben we verschillende raadsvergaderingen digitaal gevolgd. M.n. over RES (Regionale Energie Strategie):
B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten BR 3.6.21:
De RES 1.0 Holland Rijnland, onder de volgende voorwaarden, vast te stellen:
a. Nieuwkoop hanteert een productieplafond van 0,08 TWh duurzame elektriciteit per jaar op land in 2030.
b. Nieuwkoop sluit plaatsing van zonnevelden en windturbines in Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland uit. Deze gebieden bieden géén mogelijkheden.
c. Nieuwkoop ziet geen mogelijkheden voor grote en middelgrote windturbines in haar gemeente.

Het college de opdracht te geven een afwegingskader voor zonnevelden op te stellen om sturing te kunnen geven aan initiatieven voor zonnevelden Samenvatting: Op 1 juli 2021 dient de RES 1.0 Holland Rijnland door de verschillende raden vastgesteld te zijn. Na vaststelling zal deze – als bijdrage van onze regio aan de RES – worden aangeboden aan het Rijk als onderdeel van het Nationaal Programma RES (NP RES). In het raadsvoorstel is ingegaan op de lokale bijdrage aan het groter geheel met het accent op het onderdeel “Elektriciteit”. Nieuwkoop heeft op de regionale kaart haar oriëntatiegebieden gezet die zijn voortgekomen uit participatie met inwoners en lokale stakeholders. Als productieplafond is 0,08 TWh groene stroom gehanteerd dat overeenkomt met het al eerder vastgestelde streefdoel uit het Beleidskader Duurzaamheid. Dit is als het ware ons lokaal bod binnen Holland Rijnland en sluit aan op de geprognotiseerde maximale ruimte die Liander tot 2030 heeft qua netcapaciteit en aansluitmogelijkheden.

In de RES 1.0 Holland Rijnland is rekening gehouden met de wensen en bedenkingen van de verschillende raden. Zo zijn voor de Nieuwkoopse situatie eerder ingetekende windturbines van de regionale kaart gehaald en zijn Natura 2000 en NNN-gebieden gevrijwaard van zonnevelden en windturbines. Ons college is van mening dat de RES 1.0 Holland Rijnland voldoende recht doet aan de door de Raad ingebrachte wensen en bedenkingen. Wel stellen we als Nieuwkoop een aantal voorwaarden waaronder Nieuwkoop kan instemmen. Deze geven duidelijkheid waar onze grenzen liggen en geven tegelijkertijd voldoende ruimte om – samen met onze inwoners en lokale stakeholders - aan de opgave te werken. Met inachtneming van deze voorwaarden stelt het college de Raad voor de RES 1.0 Holland Rijnland vast te stellen.

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop zetten in op zonne-energie.
 
Bijeenkomsten maart-april 2021


Op 19 april 2021 heeft het bestuur Dorpsraad Het Vosje online vergaderd en de volgende bijeenkomsten zijn gevolgd:

Bijeenkomsten/werk- en projectgroepen maart- april 2021
 1. 16 maart 2021:Online gesprek met Sam Klijn, stagiaire NK over VeiligeOversteek Plaatsen’s, i.h.k.v. GVVP, V&M/Greetje heeft met de stagiaire de oversteekplaatsen in Ter Aar doorgenomen.
 2. 18 maart 2021: Online bijeenkomst Netwerk Een tegen Eenzaamheid (@ 5.3.21 Marion Nieuwkoop), Lia en Greetje. Deze bijeenkomst leverde volgens hun niets nieuws op.
 3. 1 april 2021: Online overleg Centrumvisie Ter Aar met Ingwersen etc., Lia, Coen, Jan en Greetje. E.e.a. doorgenomen en wordt toegelicht. Afgesproken is dat er geen kant- en klare plannen voorgelegd worden aan Het Vosje, wij kunnen mogelijkheden (..) naar Rebecca mailen, zodra gemeente meer weet, komen ze terug bij Het Vosje, ontwikkelingen worden met ons doorgenomen, ook door ontwikkelaars. Voor de zomer zal er een “marktpartij” zijn.
'Hoe staat het met centrumplan Ter Aar? (26-03-2021) Van website gemeente NK en NN 29.3.21:
Samen met de BIZ-Ter Aar, de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en de centrummanager werken we aan een centrumplan voor Ter Aar. Het doel is om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken en de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten.
In 2020 is er input opgehaald bij ondernemers en inwoners. Deze input is vertaald naar een visie en er zijn twee schetsen voor het centrum ontworpen. Op basis van een financiële doorrekening blijkt dat het realiseren van de schetsen uiterst complex is en eigenlijk niet verantwoord te realiseren is. Wel kunnen ze richting geven aan de verfraaiing en de verbetering van het centrum in Ter Aar.
Tussenbalans
Om verder te kunnen met het centrumplan is er een tussenbalans opgesteld. U vindt de tussenbalans onder aan deze pagina. Hierin staat hoe het proces tot nu toe is verlopen, waar we nu staan en hoe het vervolgproces er uit ziet. Wilt u hierop reageren dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Tussenbalans Centrum Ter Aar. U kunt reageren op het document vanaf 29 maart t/m zondag 18 april 2021.
Vervolg
De basisvisie vertalen we naar een concreet plan. Hierin betrekken we de herontwikkeling van de Vlinderlocatie. Dit is het startpunt voor een verdere centrumontwikkeling. De visie vormt hierbij het richtinggevende perspectief. Wij laten u weten zodra u kunt meedenken over dit plan. Zo willen we samen met u het proces verder ingaan om te komen tot een toekomst voor het centrum van Ter Aar.'

 1. 19 april 2021: bestuursvergadering .

Bijeenkomsten januari-februari 2021


Op 22 februari heeft het bestuur Dorpsraad Het Vosje online vergaderd en de volgende bijeenkomsten zijn gevolgd:
 1. 4 januari 2021: Online Nieuwjaarsbijeenkomst NK, Greetje√.
 2. 7 januari 2021: Onlinebijeenkomst RES Dorpscluster. Voorbereiding. @ 24.12.20, Greetje√.
 3. 11 januari 2021: Onlinebijeenkomst LE JZOPJ van RIVM/ Cheryl Bos, Greetje√. (Lerende Zorg/Juiste Zorg Op Juiste Plek)
 4. 12 januari 2021: Teamsverg. Geert ten Klooster, woningbouwprogramma, Lia, Coen en Greetje√.
De gemeente wil graag de dorpsraad betrekken bij ideeën over de uitvoering van de motie “bouwen voor starters in Ter Aar. Mogelijke plekken nog om te bouwen? Er wordt gestuurd om de ondergrens koopwoningen onder € 200.000 te houden. De grond van Ter Aar NO is gedeeltelijk van de gemeente en ontwikkelaars. De grond van de scholenlocaties is vastgelegd in het bestemmingsplan. Futura (WD 16 sociale seniorenhuurwoningen met beheerder) is niet opgenomen in het woningbouwprogramma. De scholenlocaties zijn bestemd voor sociale huur en doorstroming. Het vervolgtraject behelst een duidelijke communicatie en de presentatie zal opgestuurd worden per @. Verdeling is meestal bouwen is gemeente/woondiensten/projectontwikkelaars. De Vlinder wordt in samenhang met het centrumplan verder ingevuld. Er komt een Nieuwsbrief in het tweede kwartaal als er meer bekend is.
 1. 25 januari 2021: Onlinebijeenkomst RES, delen uitkomst enquête, Greetje, Lia, Coen en Jan√.
Van de gemeentelijke website:
We zijn nu in een fase van samenvatten en informatie delen. Dat betekent dat we de reacties en enquêtes analyseren en de kansenkaarten aanpassen. We benadrukken dat het een kansenkaart blijft. Er worden geen gebieden aangewezen. Wel willen we aangeven op welke punten een gebied goed ‘scoort’. Denkt u aan: vraag en aanbod bij elkaar, koppelkansen, netbelasting en draagvlak. Al die informatie gaat naar de Nieuwkoopse gemeenteraad en de regio Holland Rijnland. De raad beslist uiteindelijk welke kansen er zijn voor wind en zon in onze mooie gemeente. Als de RES in mei op de agenda staat is er zoals gebruikelijk ook ruimte voor inspraak.

Coen heeft hierover het onderstaande opgesteld:
Regionale Energie Strategie gemeente Nieuwkoop 
Eelco Meyer heeft afgelopen maandag, 25 januari tussen 20 en 22 uur de plenaire sessie geleid en er is een uitgebreide inleiding geweest van Dhr Elkhuizen. De uitstoot van koolstofdioxide moet omlaag en dat heeft impact op het Ruimtelijk Gebied van de gemeente Nieuwkoop. De gemeente heeft een "opgave" van de Landelijke Overheid. Met bewezen technieken (1) Windmolens en (2) Zonneweides moet de energie opgewekt worden.  Met lokale participatie wil de gemeente inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor de windmolens en zonneweides. Overigens is door de gemeente aangegeven dat windmolens positioneert behoren te worden naast infrastructuur (A of N-wegen). In deze sessie zal voornamelijk aandacht voor de ruimtelijke ordening van zonneweides. Vooraf  is vanuit Korteraar een petitie aangeboden bij Dhr Elkhuizen aangeboden waarbij het ongenoegen wordt aangegeven over de plannen van een zonneweide in de Korteraarse Polder. Deze sessie wordt een inventarisatie gedaan voor drie gebieden.  

 1. De Westelijke rand van de Langeraarseweg; dit is een betrekkelijk rustig gebied met weinig bebouwing en lijkt een geschikt gebied voor zonneweide of eventueel een windmolen. Een aantal mensen uit Langeraar waren niet blij met een dergelijk vooruitzicht. 
 2. De Korteraarse polder; dit gebied staan redelijk wat huizen en de afstand tot zonneweides is beperkt. Misschien mogelijk om aan de kant van de oostkanaalweg in plaats van één of meerdere kassen. 
 3. Het Oosten van de Geerplas; een mogelijkheid voor dit gebied is 'natuurinclusieve landbouw'.  
Er zijn veel opmerkingen geweest over zonnepanelen op huizen, stallen en of industrie. Echter ligt dit niet in de scope van dit verhaal. Inhoudelijk werd, ondanks de vele opmerkingen, hier niet duidelijk op gereageerd. De gemeenteraad besluit uiteindelijk het eindresultaat. Des te beter 'onze' ideeën zijn, des te meer de gemeenteraad de ideeën over kan nemen. Deze sessie zal  geinventariseerd worden. Dat zal vanuit de gemeente gepresenteerd worden in een volgende sessie.

 1. 4 februari 2021: Onlinebijeenkomst SUCCESS (inwonerparticipatie), van RIVM/Esther de Weger @, Greetje√.
 2. 10 februari 2021: Online; Kennismaking/presentatie windinitiatief N207 @ 21.1.21, bestuur√.
We kregen goede en verhelderende informatie om een windpark (8 windturbines) te plaatsen langs de N207 in de Vierambachtspolder en de Wassenaarschepolder (loopt de Vriezenweg door, dus tussen Langeraar en Rijnsaterwoude) in lokaal eigendom. In Holland Rijnland zijn er 20 nodig. Ze willen graag in gesprek met de omliggende dorpen en stellen voor om een avond (op jaarvergadering?) hiervoor te beleggen in Ter Aar/ Korteraar (= pluspunt) en doen een oproep aan enthousiaste meedenkers50.1. Ze gaan ook nog in gesprek met RondomDePlassen. Voor ons bleek dat zij er goed mee bezig zijn, kansen zien en goede bedoelingen hebben.
 1. 11 februari 2021: Online Thema-avond Gemeenteraad Omgevingsvisie, Greetje√.
 2. 22 februari 2021: Online bestuursvergaderingBijeenkomsten september 2020-december 2020:

 1. 7 september 2020: Bestuursvergadering.
 2. 8 september 2020: Webinar detailhandelsvisie, Greetje√.
 3. 11 september 2020: Verkennend gesprek schuldhulpverlening met Esther de Weger (RIVM), Lia en Greetje√.
 4. 2 oktober 2020: Vervolgoverleg Vogelenbuurt, Richard√.
 5. 10 december 2020: MT Omgevingsvisie updarte, Lia en Greetje√.
Bijeenkomsten juni-augustus 2020.
Veel bijeenkomsten/overleggen/vergaderingen zijn vervallen. In de vakantiemaanden is er ook weinig gebeurt. Onderstaande bijeenkomsten zijn wel doorgegaan:

 1. 2 juni 2020: Bestuursvergadering Dorpsraad Het Vosje.
 2. 12 juni 2020: Overleg Vogelbuurt-werkzaamheden, Saskia.
 3. 7 juli 2020: GVVP (V&M) klankbordgroep, Greetje
 4. 13 juli 2020: Bestuursvergadering Dorpsraad Het Vosje.
 5. 15 juli 2020: Overleg Vogelbuurt-werkzaamheden, Richard.


Bijeenkomsten april-mei 2020.


Niet doorgegaan door corona:

 1. 18 maart 2020: Vervolgbijeenkomst Eenzaamheid (MV).
 2. 24 maart 2020:Overleg Vogelenbuurt groot onderhoud.
 3. 24 maart 2020: Netwerkbijeenkomst Dementie TomindB.
 4. 25 maart 2020: Klankbordgroep GVVP, stap 3 Optimale verkeersveiligheid in de kernen (V&M).
 5. 6 april 2020: Bestuursvergadering.
 6. 16 april 2020: Thema-avond Raad Omgevingsvisie Landschap.
 7. 22 april 2020: Vervolgbijeenk. Eenzaamheid (MV).
 8. 2 mei 2020: Braderie.
 9. 6 mei 2020: Bestuursvergadering.
 10. 14 mei 2020: ALV.

Bijeenkomsten maart 2020

 1. 3 maart 2020: Bijeenkomst “Samen komen we verder”, Boskoop (Sociaal Domein Gem. Alphen a.d. Rijn/K&B/Nieuwkoop) @ 11.2.20, Lia en Ada. Dit bleek meer een netwerkbijeenkomst te zijn voor belanghebbenden. Er was een slechte/geen vertegenwoordiging van de gemeente Nieuwkoop
 2. 3 maart 2020: bestuursvergadering.
 3. 4 maart 2020: Informatieavond IKC: Lia, Marja, Thea en Greetje.
 4. 9 maart 2020: Brainstormavond Toekomst Centrum Ter Aar: Marja, Jan en Greetje.
 5. 10 maart 2020: Klankbordgroep GVVP, dillema’s: Greetje (V&M).
Eind maart is bijna elke bijeenkomst vervallen i.v.m. de coronamaatregelen, zo ook voorlopig onze bestuursvergaderingen en onze Algemene LedenVergadering zal waarschijnlijk dit najaar worden gehouden.


Bijeenkomsten januari-februari 2020
2 januari 2020: Nieuwjaarsb. gemeente Nieuwkoop, Lia, Jan, Marja, Thea, Greetje.
 1. 7 januari 2020: Bestuursvergadering.
 2. 9 januari 2020: NK Oriënterende Raadsbijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten, uit AD 2.3.20:
Toen deze plannen bekend werden gemaakt, heeft het Nieuwkoopse college laten weten dat die bedden dan wel gebruikt moeten worden voor arbeidsmigranten die ook elders in de regio werken. Maar vorige week nam de raad van Kaag en Braassem een voorstel aan, waarin werd geëist dat iedere nieuwbouw voor slaapplekken voor arbeidsmigranten alleen gebruikt mag worden voor werknemers uit Oost-Europa die ook daadwerkelijk in Kaag en Braassem werken. 
Wordt vervolgd.

 1. 29 januari 2020: NK Info-avond Consultatie Beleidskader Duurzaamheid. Laura (verslagje) en Jan
Na het plenair doornemen en kort toelichten van het concept beleidskader Duurzaamheid (waarbij duidelijk wordt dat dit kader een richting geeft en er tijd nodig is om concretere stappen te formuleren), gaf Tom Salden (deelnemer World Solar Challenge) een geïllustreerd verslag van zijn ervaringen in het kader van verduurzaming.Er waren zes themadiscussies waaraan deelgenomen kon worden. We kozen voor Biodiversiteit en Energietransitie. Bij de eerste discussie viel op dat de discussie moeizaam inhoudelijk werd, door verschil in visie en zicht op mogelijkheden van de deelnemers. Wel konden er grote en concrete kansen en bedreigingen rond het thema genoteerd worden. Scholing en voorlichting rondom aspecten van biodiversiteit werden meermaals genoemd als kans. Bij de discussiegroep Energietransitie kwam naar voren dat een uitgebreider subsidieplan meer inwoners zou kunnen helpen stappen te maken in verduurzaming van hun woning. Er was veel ruimte voor de vraag hoe inwoners elkaar beter kunnen vinden om gezamenlijk op te trekken in verduurzaming van de woning. Het vraagstuk over bewustwording in energieverbruik en –besparing en hoe de gemeente inwoners hierbij kan ondersteunen, kwam kort aan bod en bleef onbeantwoord.
 1. 30 januari 2020: NK extra BV i.v.m. afscheid Frans Buijserd, openbaar. Jan en Lia.
 2. 3 februari 2020: NK Beëdiging als burgemeester Robbert Jan van Duijn, Jan, Lia, Thea en Greetje.
 3. 4 februari 2020: NK Presentatie wensbeelden GVVP, Greetje+Derk Jan.
 4. 10 februari 2020: NK Bijeenk Concept Detailhandelsbeleid/visie, Lia+ Greetje.
 5. 11 februari 2020: BV, vervallen.
 6. 12 februari 2020: NK Informatieve bijeenkomst/lezing “Eenzaamheid”, Lia en 2 p.
 1. 19 februari 2020: NK Info/inloop speelpl. Vierambachtstr., @ 5.2.20 A.de Roos> NRM, Saskia en GJ, zie verslag Saskia (@ 20.2.20).
Op woensdag 19 februari konden (buurt-)bewoners van de Vierambachtsstraat hun mening geven over de invulling van een nieuw in te      richten speelplaats voor de kinderen. Er werden drie ontwerpen gepresenteerd. De kinderen, de speeldeskundigen, mochten hun stem uitbrengen op één van deze drie ontwerpen. Uiteindelijk wordt het ontwerp met de meeste stemmen uitgevoerd. Bij alle drie de ontwerpen zat een klim/klauter/glijspeeltoestel. Bij het ene ontwerp zat b.v. een duikelrek, de andere had een schommel. Zo waren er een nog een flink aantal verschillen. De verschillen zaten ook in de materialen; hout, plastic, staal. Er worden in ieder geval twee bankjes geplaatst bij de nieuwe speelplaats. De kinderen die kwamen stemmen, waren blij verrast van wat er gepresenteerd werd. Over het algemeen vonden ze elk ontwerp mooi. Om hun mening te vormen, werd er kritisch gekeken. " Die speelplaats vind ik het mooist, maar ik zou een hogere glijbaan willen", "kan de hinkelbaan ook bij het andere ontwerp komen?". Deze opmerkingen konden ook vermeld worden op het stemformulier. Niet alleen kinderen (uit de wijk, maar ook elders uit Ter Aar) kwamen kijken, maar ook buurtbewoners waren benieuwd wat er bij hen in de buurt zou komen. Ook de nieuw aan te planten bomen en struiken werden gepresenteerd. 
In maart wordt begonnen met het verwijderen van alle bomen, struiken en de bestrating gaat er geheel uit. Dan wordt alles opgehoogd en kan het opbouwen van de speelplaats beginnen.

Binnenkort wordt bekend gemaakt welk ontwerp er uitgevoerd gaat worden.

Bijeenkomsten december 2019
1. 13 december 2019: Klankbordgroep GVVP, Greetje 

Bijeenkomsten oktober-november 2019
 1. 3 oktober 2019: Info aan raad GVVP: Greetje/Derk Jan (V&M) en Jan; Hier werd de voortgang van stap 1 gepresenteerd door Royal HaskoningDHV. Informatie is binnengehaald o.a.:
  1. door een enquête;
  2. in beeld brengen van de netwerken;
  3. doorgaand verkeersonderzoeken,kentekenonderzoek;
  4. gesprekken met het interne projectteam en de klankbordgroep;
  5. de huidige beleidsdocumenten;
  6. onderzoeken (IV-Infra Westkanaalweg en Oostkanaalweg, knelpunten landbouw- en vrachtverkeer;
  7. toekomstige ontwikkelingen op het gebied van verkeer. Hierbij werden de groene, blauwe en grijze trend genoemd.
  8. het ongevallenbeeld m.b.v. viastat (geregistreerd ongevallen);
  9. meldingen op het gebied van verkeer die wekelijks binnenkomen (verbeterdebuurt).
De presentatie en de meetresultaten kentekenonderzoek kunnen bij Greetje opgevraagd worden. Het was niet voor iedereen altijd duidelijk dat de resultaten de resultaten van de enquête en het onderzoek (input) betroffen en geen vaststaande feiten of eindconclusies.
 1. 7 oktober 2019: Bestuursvergadering.
 2. 14 oktober 2019: Kennismaking procesmanager/centrummanager, gem.huis Ter Aar, Lia en Greetje. Door Maisa Verwey (procesmanager) en José van der Pijl (projectondersteuner) zal de herontwikkeling van de Vlinderlocatie worden opgepakt, daarnaast is het opstellen van een toekomstvisie op het centrumgebied (Lindenplein en Vosholplein aan de orde (procesvoorstel binnenkort in de raad). Met de Vlinderlocatie zal gewacht worden op de toekomstvisie, waar een extern bureau zal worden aangetrokken. Hierbij wordt contact gezocht met de stakeholders, waaronder Het Vosje. Ook bij de planontwikkeling zal de Dorpsraad worden.
 3. 4 november 2019: Kennismaking Adviesraad Sociaal Domein, Noorden, Jan, Lia en Greetje: Het verslag zal volgen. Er waren verschillende dorpsraden aanwezig, die een presentatie hebben gegeven, Het Vosje dus ook.
 4. 13 november 2019: V&M 2e bijeenkomst klankbordgroep GVVP. De volgende fase (2) volgt nu ,met wensbeelden en een opzet van de GVVP. We heben ons gebogen over de naar voren gekomen knelpunten. Het verslag zal ook volgen. Zoals Greetje het verwoordde in NN op verzoek van Annemieke de Roos: “Het Vosje (Ter Aar/Korteraar)is lid van de klankbordgroep en vertelt: “Het is aardig om punten uit ons dorpsplan (opgesteld vanuit de enquête onder de inwoners) en alles wat ons verder ter ore is gekomen, in te kunnen brengen als “wens”. Daarnaast kennen wij onze dorpen natuurlijk en weten wat de eventuele consequenties kunnen zijn.” Omdat niet iedereen aanwezig was, zal er 13 december a.s. weer een bijeenkomst zijn.
 5. 13 november 2019: DenkMeeCafés “Landschap” Parola, 20.00 uur, Lia. Het was leuk. Helaas waren er maar 25 (!) personen, dat is nog geen 1‰!! Toch heel jammer als inwoners de kans hebben om iets in te brengen en ze maken er nauwelijks gebruik van.
 6. 15 november 2019: Speelgoedbeurs bij !Triggr. 10.00 uur-11.30 uur, Laura. Heel goed initiatief.
 7. 19 november 2019: Vooraf bij bestuursvergadering Dorpsraad Rondom de Plassen, Migrantenhotel, Jan, Lia en Greetje. RdP heeft de gemeente Nieuwkoop om een standpunt verzocht en zij hebben moeite met dit motel. Zij zijn bij de bijeenkomst van Dorpsraad Woubrugge geweest en Dorpsraad Woubrugge heeft bij Kaag & Braassem neergelegd dat zij willen dat het initiatief wordt afgewezen. Dorpsraad Het Vosje staat niet negatief tegenover het plan. Het heeft volgens ons geen effect op reguliere woningbouw. Als onze akkerbouw arbeidsmigranten nodig heeft, moeten ze wel fatsoenlijk gehuisvest worden. Daarnaast hebben we gesproken over de varkensstallen op de gemeentegrens Nieuwkoop – K&B. Dorpsraad RdP heeft in het verleden bezwaar aangetekend tot aan de Raad van State en zijn voornemens om hier weer vragen over te stellen. Dorpsraad Het Vosje staat op het standpunt dat het inmiddels een gepasseerd station is (vergunningen zijn verleend), hoewel we vinden dat het niet netjes is het precies op de gemeentegrens de plaatsen, gezien de windrichting i.v.m. de geuroverlast. Eventuele nader informatie sturen zij op.
 8. 20 november 2019: DenkMeeCafés “Dorpen” Kaleidoskoop, 20.00 uur, Jan, Lia en Greetje. Ook deze avond was leuk en ook weer jammer dat er zo weinig mensen waren.
 9. 25 november 2019: Focusgroep Gezondheidsbeleid, Zoë Cremers NK @ 25.10.19, Ada, Greetje, Cees, (Jolanda, Marieke). Uiteindelijk heeft deze groep plaats gekregen bij Greetje thuis en zij heeft nog een aantal mensen in de eenmalige groep bijeen gekregen. Het verslag zal volgen. Er is nagedacht over de belangrijkste uitdagingen in ons dorp. Zoë werd vergezeld door stagiaire Esther, die een promotieonderzoek doet bij het RIVM over burgerparticipatie.


Bijeenkomsten augustus-september 2019

 1. 2 september 2019: Bestuursvergadering.
 2. 7 september 2019: Festival Del Mundo !Triggr, TomidB, Parcipatie-academie.We hebben ons opgegeven om aan dit cultureel festival mee te doen. Het is van 15 tot 20 uur bij !Triggr. We zijn met eigen baksels gekomen:. Jan, Marja, Lia en Greetje hebben de stand bezet. Er was een leuke opkomst.
 1. 14 september 2019: Duurzaamheidsplein op Braderie Langeraar, Laura.
Op de Langeraarse braderie waren kramen in het thema duurzaamheid te vinden op het 'duurzaamheidsplein'. Zo waren onder andere de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, de gemeente Nieuwkoop en het Duurzaam Bouwloket vertegenwoordigd. Een nuttige en laagdrempelige aanvulling op het overige aanbod van de braderie.
 1. 19 september 2019: Voorlichtingsbijeenkomst Toekomstvisie Nk, De Vlinder, Jan, Lia, Greetje.
Dit was door de gemeente en Volq georganiseerd. Er waren ca. 25-30 personen, dat hadden er meer mogen zijn. De agenda was als volgt:
 1. Korte introductie door Gijsje Jacobs van Volq.
 2. Filmpje over de omgevingsvisie.
 3. Mini pubquiz met vragen over Nieuwkoop, die de aanwezigen m.b.v. hun mobiel beantwoord konden worden.
 4. Interactief gesprek, ook m.b.v. de mobiel.
 5. Afsluiting, waarbij het belang van de Dorpsraad onderstreept werd. In de herfst komt er een gezamenlijke toekomstvisie, waarin alle input verwerkt is. De online-input vanuit Ter Aar is niet slecht. In de winter zullen na wederom een online-enquête, dorpengesprekken en een “Denk Mee Café” de toekomst scenario’s opgesteld worden, zodat in de lente 2020 de definitieve toekomstvisie gepresenteerd kan worden.
Informatie door en over de Dorpsraad Het Vosje m.b.v. een powerpointpresentatie door Greetje.             


Bijeenkomsten juli 2019:
 1. 1 juli 2019: bestuursvergadering inloop over Kerkweg 1. TVTA, Greetje en Marja, lage opkomst. We (en de bewoners van de Kerkweg) kregen in augustus middels een brief te horen dat er door bewoners gekozen is voor verkeersgeel op de kruispuntplateaus. Ook is er een voorkeur uitgesproken voor de kleur orientrood voor de coating die aangebracht zal worden om de rijbaan optisch te versmallen. De gemeente heeft aangegeven om de situatie te monitoren met verkeerstellingen en snelheidsmetingen na opening van de Vomar. De chicanes blijven voorlopig staan nadat de bewoners een duidelijk signaal hebben afgegeven hierover. Ook de kruising Kerkweg-Veldweg wordt voorzien van een gele coating. Op korte termijn is het niet haalbaar op zwaar (landbouw) verkeer te weren. De verwachting is om met de werkzaamheden begin oktober te starten en zal rond de herstvakantie afgerond zijn.

  3 juli 2019: Klankbordgroep GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan), Nieuwveen: Greetje (werkgroep V&M). Verslag:
  https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten-vm

  Gemeentelijke website, ook in NN 20 mei jl.:

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep GVVP, waarbij de werkgroep V&M van Dorpsraad Het Vosje ook zal aanschuiven.
  In het GVVP wordt de visie op ontwikkelingen tot 2030 beschreven voor in ieder geval de volgende vier pijlers:

  Bereikbaarheid;                                                         Verkeersveiligheid;
  Doorstroming                                                             Objectieve verkeersveiligheid
  Categorisering                                                            Subjectieve verkeersveiligheid  
  Landbouwverkeer en (zwaar)vrachtverkeer         Gedragsbeïnvloeding I verkeerseducatie
  Bewegwijzering                                            
                                                                          
  Toegankelijkheid;                                         Leefbaarheid;
  Openbaar vervoer                                         Geluid trilling 
  Doelgroepenvervoer                                     Luchtkwaliteit 
  Deelauto’s                                                       Routering gevaarlijke stoffen 
  (fiets)Parkeren                                                Sociale veiligheid
  Parkeerbeleid vrachtwagens                       Duurzaamheid.

  Het hele traject van probleemstelling tot en met oplossingen is een samenwerking tussen gemeente en een klankbordgroep met belanghebbenden.

  De klankbordgroep bestaat voorlopig uit:

  • leden van de dorpsraden
  • vertegenwoordigers van de scholen
  • omliggende wegbeheerders
  • vertegenwoordigers van de VON Nieuwkoop
  • vertegenwoordigers van de PSGN
  • hulpdiensten
  • lokale werkgroepen
  • VVN/Fietsersbond
  • lokale vertegenwoordigers van Cumela/LTO
  De klankbordgroep komt gedurende het proces meerdere keren bijeen.


 2. 6 juli 2019: Aftrap Postcoderoosproject bij fa. Kuijf NK; Jan en Krijn.
 3. 10 juli 2019: Gesprek NK/WMO, N’veen? MV: Lia en Thea die het nogal vrijblijvend vonden. Verslag: https://www.nieuwkoop.nl/home/inkoop-sociaal-domein_45707/ 

Bijeenkomsten juni 2019:
 1. Bestuursvergadering 3 juni 2019;
 2. 3 juni 2019 gesprek wethouder Antoinette Ingwersen en de heer Lex Niekel, 3 juni 2019, met Lia en Greetje:Morgen zal B&W op de hoogte gesteld worden na een voorbereidingsbesluit van mrt 2018 een ongewijzigd voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Kerkweg 28, 28B en 28C, inzake Intratuin/Vomar voor te leggen op de raadsvergadering (MR) van 27 juni 2019 en BR van 4 juli 2019.Er is in februari jl. door de raad gekozen voor scenario O. Er zal dus geen woningbouw plaatsvinden en geen wijziging bestemming detailhandel. Er zal wel ingezet gaan worden op de invulling van het centrum van Ter Aar (niet gekoppeld aan de omgevingsvisie). Er is inmiddels een “centrummanager” (v). Vomar blijft de mogelijkheid houden, naast hun eigen winkel van ca. 2.300 m2, voor nog 2.000 m2 winkelruimte. De planning van hun winkelopening is volgens de nieuwsbrief van Vomar dit najaar. Begin juli 2019 zal er een inloopbijeenkomst gepland worden voor de inrichting van de Kerkweg voor aanwonenden en De Dorpsraad, waarbij we wellicht al eerder een info krijgen. Deze inrichting zal gebaseerd zijn op de al eerder gepresenteerde plannen, enigszins gewijzigd. In deze plannen werd nog uitgegaan van een tijdelijke vestiging Vomar.Dit najaar zal gestart worden met het opstellen van de detailhandelsnota.
 3. 4 juni 2019 Klankbordgroep N231, Greetje en Derk Jan; Alle ins- en outs zijn doorgenomen en de brief/folder omwonenden is in de maak.
 4. 5 juni 2019 Kaboutermiddag, Argonnepark, Greetje en Rosalinde:
  Woensdag 5 juni jl. is er door verschillende initiatiefnemers in
  samenwerking met de gemeente Nieuwkoop een kaboutermiddag in het Argonnepark georganiseerd voor de jonge inwoners van Ter Aar. In het thema van de middag werd een verhaal verteld en waren er kabouterbomen te bezichtigen. De kinderen hadden kabouterpaaltjes en huisjes geknutseld die voor deze dag in in het park zijn geplaatst. Een ludieke prijsvraag en een heus kaboutergebakje maakte de feestelijke middag compleet.
 5. 12 en 26 juni 2019 Dorpentocht Gemeente Nieuwkoop/Volq Weekmarkt Ter Aar, Greetje,, Marja; Er kon een vragenlijst ingevuld worden. De digitale vragenlijst is inmiddels gesloten.
 6. 12 juni 2019 Inloop “Afval Scheiden Loont”, Gemeente Nieuwkoop, De Vlinder, Greetje constateerde niet méér nieuws dan in de folder die iedereen ontvangen heeft. Alleen dat de containers niet nieuw zullen zijn en dat zgn. sorteermachines niet alles kunnen sorteren
 7. 13 juni 2019 Extra Ledenvergadering Rondom de Plassen, Greetje:
  Na voorstelling van de nieuwe bestuursleden wordt het nieuwe bestuur aangesteld:
  Johan ten Voorde als voorzitter; extra taken: werkgroep PR en ROWW;
  Terissa Sanders als penningmeester;
  Michel Pieterse als secretaris, extra werkgroep VV;
  René Spaans als vice-voorzitter, extra interne communicatie, website en FB;
  Ruud Jansen als oud voorzitter als algemeen lid en werkgroep MW en NRW.
  De werkgroepen vertellen kort wat zij gedaan hebben, doen en willen gaan doen. Daar zaten interessante items bij! (Doortrekken Landlustpad naar Paradijsweg/Kerstbomen).
  Na de pauze kwamen Volq (Gijsje Jacobs) en gemeente Nieuwkoop (Rebecca en Wilfried de Bruin) aan de beurt over de toekomstvisie. Na een PP-inleiding volgde een korte pubquiz over Nieuwkoop, een filmpje en een interactieve vragenlijst.
 8. 21 juni 2019 Gesprek met Rob Veelenturf (verkeersmedewerker NK), Derk Jan en Greetje (V&M):
  N.a.v. uitn. Inloop 1 juli a.s. Kerkweg/Gevoeligheidsanalyse verkeersmaatregelen Kerkweg/Vomar van Royal HaskoningDHV
  Naar aanleiding van een aantal vragen van ons komt het volgende naar voren:
  Er heeft door de gemeente NK al een 0-meting plaatsgevonden;
  Vomar zal zelf de fietsbrug vanuit de P.v.Schravendijkstraat moeten aanvragen en aanleggen. We gaan de eventuele gevolgen na en de plek waar.
  De stakeholders zijn Vomar/Hoorne Vastgoed; Ook door de verkeerscie./VVV/politie/brandweer is gekeken naar de plannen.
  De extra inrit nét na de P.v.Schravendijkstraat is van de baan;
  Naar de verder invulling van de bomenaanplant wordt nader gekeken op een later tijdstip, Bomen zijn “vertragers”;
  Een 30-km-weg kan 6.000 verkeersbewegingen aan; hier past geen fietsstrook;
  Er gaat na aanleg/opening (begin november?) gemonitord worden door de gemeente (eind 2019/beging 2010);
  De fietsovergang bij de Veldweg heeft de aandacht, wie heeft een oplossing?
  De planning is dat er voor de zomer een coatinglaag wordt aangebracht, de “uitvraag” voor aannemers is weg.
  Er is ook overleg geweest met een aantal bewoners ;
 9. 24 en 26 juni 2019 Inloop N231A Oude Rechthuis, Aarlanderveen en gemeentehuis Nieuwvven, Greetje.
 10. 25 juni 2019: Werkgroepvergadering MV.

  Bijeenkomsten mei 2019:
 11. Bestuursvergadering 6 mei 2019
 12. 7 mei 2019: informerende raadbijeenkomst c.q. thema-avond Recreatie en Toerisme
  Documenten website gemeente Nieuwkoop: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwkoop/5f31c0a9-03ec-46ea-9eec-4b1871fb3c90
  Verslag Jan: op deze website via Werkgroepen > Natuur Recreatie en Milieu > 06-11-2018 Energietransitie 
 13. 11 mei 2019: Braderie met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop; Sietske, Jan, Greetje en Laura
 14. 13 en 15 mei: Informatieavond bijzondere woonvormen, zie https://www.woneninnieuwkoop.nl/files/downloads/BuytewechNoord/Bijlage_3_-_Verslag_Informatiebijeenkomsten_Bijzondere_Woonvormen_-_13_en_15_mei_2019_LQ.pdf 
 15. 13 mei 2019: Bezinningsavond Geref.kerk; Lia,Greetje en Jan, zie verslag op deze website via Werkgroepen > Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren; https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten/category/2-maatschappelijke-voorzieningen-jeugd-en-senioren
 16.  15 mei 2019: ALV Het Vosje; zie conceptverslag, op deze website via Documenten > ALV 2019; https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten/category/10-alv-2019
 17. 21 mei 2019: !Triggr, Plastic Dieet Week/Peter Smit, 19.20 uur, Middelweg, Greetje
  Wereldverbeteraar, inspirerend spreker over plastic soep, Peter Smith vertelt de ca. 12 aanwezingen over hoe tegen het zwerfafval aangekeken kan worden: “Dagelijks iets doen waarvan je denkt dat het geen verschil maakt, maar je doet het toch, is de grootste onondekte kracht op Aarde.” > Als iedereen elke dag een stukje zwerfafval opruimt, is het probleem van zwerfafval grotendeels opgelost.

  Klean staat voor Klagen Loont Echt Absoluut Niet. Peter Smith werkt aan “Plastic Madonna” (een twaalf meter groot 3D-geprint beeld van gerecycled plastic zwerfafval). Kunst als Trojan Horse. http://www.stichtingklean.nl of http://petersmith.nl/

 18. 22 mei 2019: Bijeenkomst energietransitie NK, Jan, Greetje en Tinka: Na een introductie van wethouders Antoinette Ingwersen en raadslid Berry Dors volgt een interactieve presentatie en daarna worden de aanwezigen door de avondvoorzitter Marcel Jongmans (Volq) naar de door hun gekozen 2 workshops gestuurd. De keuze was een workshop
  1. “ Onze gemeente vol met windturbines en zonneparken of… zijn er alternatieven?”;
  2. “Mijn (huur-)huis verduurzamen, hoe doe ik dat?”
  3. “Klimaatproblemen? De klimaatmillenials fixen het!
  Na een korte terugkoppeling werd de bijeenkomst om 21.45 gesloten. Ook te lezen in Nieuwkoop Nieuws 6 mei jl. en Alphens Nieuwsblad 14 mei jl.

Bijeenkomsten april 2019:                                                                                                                             
 1. Bestuursvergadering 1 april 2019.
 2. Gesprek jaarplanning gemeente Nieuwkoop 11 april 2019, Jan, Lia en Greetje.
 3. Tafelgesprek Omgevingsvisie met Volq/gemeente Nieuwkoop 15 april 2019, Jan en Greetje.
  https://www.nieuwkoop.nl/omgevingsvisie/nieuws_45662/item/waarom-een-omgevingsvisie_300136.html

Bijeenkomsten maart 2019:                                                                                                                     

 1. Bestuursvergadering 4 maart 2019.
 2. Klimaatlezing 12 maart 2019, zie Handout onder “Documenten/Algemeen.
 3. Kick-off Groot Onderhoud N231 (Klankbordgroep) bij Provincie en KWS over afsluiting 3 weken vanaf 24 juli 2019: Greetje en Derk Jan.
  --> zie informatie over de werkzaamheden onder 'documenten V&M'

Bijeenkomsten februari 2019:

 1. Bestuursvergadering 4 februari 2019.
 2. Werkgroepvergadering MV 11 februari 2019.
 3. Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019, zie website > Bestuur > Algemeen


De gemeente moest van de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC/sporthalcomplex aanpassen. O.a. omdat de gemeente zich niet goed aan de Wet RO had gehouden en een aantal onderzoeken voor vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2018 al had moeten doen. De gemeente denkt nu de zaak voldoende "gerepareerd" te hebben. De behandeling was op 14 februari in de raad. Vanuit de Dorpsraad hadden wij een email aan de raadsleden gestuurd om in de toelichting op het raadsvoorstel, waarin het proces tot nu toe wordt geschetst,  B en W een onjuistheid te laten verwijderen. In dat stuk wordt namelijk vermeld: dat tussen vaststelling in februari 2018 en heden over dit bestemmingsplan OVERLEG heeft plaatsgevonden met (o.a) Dorpsraad Het Vosje. Dat is niet het geval geweest. En omdat dit ons al meermaals is overkomen in stukken van de gemeente, hebben we er nu (weer) een punt van gemaakt. De Dorpsraad heeft net als alle dorpsinwoners een uitnodiging gehad voor inloopbijeenkomsten. Die bijeenkomsten hadden een puur informatief karakter, er was geen plenaire discussie en er werd ook geen verslag gemaakt. Wij vinden dat het college van B en W de raadsleden zo onjuist informeert over de  participatie. Er was 1 partij die Wethouder Wolters daarop aansprak, daarop bevestigde ze dat de Dorpsraad uitsluitend voor de inloopbijeenkomsten was uitgenodigd. Het raadslid liet het daarbij.


Door de gemeente werd op navraag bevestigd dat 22 leerkrachten van het IKC in verband met de krappe ruimte op de locatie IKC/Sporthal moeten parkeren op het parkeerterrein aan de Argonnestraat bij TAVV. De plankaart van het gerepareerde bestemmingsplan moet nog aangepast worden omdat men vergeten was rekening te houden met de bochtstralen van noodvoertuigen op de hoek met de Westkanaalweg. Vraagtekens bij raadsleden over de verkeersveiligheid straks op de Westkanaalweg werden doorgeschoven naar het Openbare Ruimte ontwerp dat dat moet oplossen. Er werden al vangrails aan de kanaalzijde gesuggereerd.  De vaststelling van het bestemmingsplan zal op 7 maart zeer waarschijnlijk een "hamerstuk" zijn in de raadsvergadering. Daarna zal de Raad van State weer aan zet zijn.

Marja de Wit
21 februari 2019    
    
4. Werkgroep AED 19 februari 2019, zie werkgroep MV             

5. Werkgroepvergadering NRM 21 februari 2019


Bijeenkomsten januari 2019:

 1. Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2019, gemeentehuis Nieuwveen (Marja/Greetje/Jan/Thea/Lia).
 2. Informatiebijeenkomst ondernemers Ter Aar, 3 januari 2019 (Marja/Greetje):
  De bijdrage van de Dorpsraad is te vinden op onze website onder bestuur > algemeen > Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers Dorpscentrum. De hand-out van de ondernemers is te vinden op onze website onder documenten > algemeen.
 3. Bestuursvergadering 7 januari 2019.
 4. Werkgroepvergadering NRM, 10 januari 2019.
 5. Presentatie bijeenkomst spoedzorg NK 10 januari 2019. Voor presentatie zie link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwkoop/f15b7586-ca71-49fa-8757-cf0d5ebba410
 6. Presentatie B&W 15 januari 2019, Zevenhovenseweg fietspad. De presentatie is te vinden op onze website onder documenten V&M.


Een artikel in het AD:

JOEP DERKSEN

De kans dat er ooit nog een vrij liggend fietspad komt langs de Zevenhovenseweg is minimaal. Dat is duidelijk geworden uit een presentatie van Corrie Bos, projectleider Wegen van de Antea Group. Over de aanleg van het vrijliggende fietspad wordt al tien jaar gesproken. Er ligt ook 3 miljoen euro voor het project klaar, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn. De grondeigenaren willen geen stukje van hun bezit kwijt. Omwonenden vrezen dat auto's harder gaan rijden, als fietsers van de weg worden gehaald. Bovendien is de gemiddelde snelheid van het verkeer al gedaald naar 58 km per uur, sinds de chicanes vervangen zijn voor verkeersdrempels. De cijfers tonen aan dat er vrijwel geen ongelukken zijn gebeurd op de Zevenhovenseweg.Adviesbureau Antea heeft twee alternatieven bedacht: de Zevenhovenseweg kan een 'fietsstraat' worden, waarbij de maximumsnelheid voor auto's omlaag gaat. Of de Zevenhovenseweg krijgt maar één rijbaan voor autoverkeer, met iedere 300 meter een passeerhaven. Bos: "De gemeente heeft gezegd dat beide varianten niet wenselijk zijn."Bewoner Emile Kuilboer van de Zevenhovenseweg pleit voor de aanleg van het fietspad. "Die weg wordt almaar drukker, zeker als er straks nog een supermarkt bijkomt in Ter Aar. Ze rijden me nu al de veters uit de schoenen."Wethouder Antoinette Ingwersen laat onderzoeken of er nog twee extra drempels aangelegd kunnen worden.

AD 17-01-2018

7. Besluitvormende raadvergadering 17 januari 2019, extra over Ontwikkelingen centrum Ter Aar. (Marja/Lia/Jan). Op de website onder Bestuur > Algemeen
8. Inloop IKC 21 januari 2019. (Marja/Lia). Op de website onder Bestuur > Algemeen.

20190121 194148

9. Oriënterende bijeenkomst gemeenteraad 24 januari 2019, Zwaar- en landbouwverkeer. (Jan en Derk Jan) impressie van Jan onder documenten > V&M.
10. Presentatie B&W Woondossier 24 januari 2019. Beleid wonen en doelgroepen gemeente Nieuwkoop 2020-2029 (Marja), zie verslag Presentatie aan de raad en anderen, door Marja op de website onder documenten > WWRO.

foto

Bezochte bijeenkomsten/bijeenkomsten december 2018:

  1. Infoavond herinrichting Kerkweg, De Vlinder, 6 december 2018, Ruud, Derk Jan en Jan.
  2. Luchtvaartdag Amsterdam, 8 december 2018. Ruud.
  3. 17 december 2018, gesprek wethouder Ingwersen over scenario's Vomarlocatie, Jan, Marja en Greetje.
  4. 18 december 2018, Presentatie B&W over scenario's Vomarlocatie. Jan en Marja.
Bijeenkomsten werkgroepen/projectgroepen half oktober-half november 2018:
  1. NRM-vergadering 25 oktober 1018:
  2. Energietransitie Rijn- en Veenstreek, Boskoop, 6 november 2018, Laura.
  3. Bijeenkomst Werkgroep V&M 21 november 2018: zie reactie op visie Wkw.
Bijeenkomsten werkgroepen/projectgroepen half november- december 2018:
  1. Infoavond herinrichting Kerkweg, De Vlinder, 6 december 2018.
  2. Luchtvaartdag Amsterdam, 8 december 2018.

Bijeenkomsten half september-half oktober 2018:
  1. Inloop Vlinder 4 oktober 2018. Ontwikkelingen Intratuin/Vomar.
  2. Inspreken Jan op extra mr 11 oktober 2018. 
  3. Inloop Dorpshuis 16 oktober 2018, inspreken Krijn.

Bijeenkomsten half mei t/m september 2018:
 • Algemene Leden Vergadering 23 mei 2018.
 • Bestuursvergadering 13 juni 2018.
 • Inloopavond Intratuin 18 juni 2018 (Jan, Lia, Marja en Greetje).
 • Verenigingsavond 19 juni 2018 (Marja.)
 • Gesprek vuurwerkvrije zones burgemeester Buijserd 20 juni 2018 (Marja en Lia).
 • Inloop IKC 9 juli 2018 (Lia, Marja en Jan)
 • Gesprekken met wethouders 28 augustus 2018 (Lia en Marja) en 27 september 2018 (Lia en Greetje
 • 29 augustus 2018 Bestuursvergadering

Bijeenkomsten half april-half mei 2018:
 • Bijeenkomst ontwerp buitenruimte IKC, 16 april 2018 (Jan, Heidi, Lia en Greetje).
 • Bijeenkomst stakeholders van gemeente voor inbreng coalitieakkoord, 17 april 2018 (Thea en Greetje).
 • Braderie 5 mei 2018, Stichting Aardamse Braderie.
 • Afscheid wethouder Pietersen 15 mei 2018. (Jan en Greetje).

Bestuur/Bijeenkomsten half maart 2018-half april 2018:
 • MO-werkgroepvergadering 12 maart 2018.
 • Bestuursvergadering 14 maart 2018.
 • Informatiebijeenkomst Ov-concessie/integratie doelgroepenvervoer 14 maart 2018 (Gé en Tinka).
 • Ontmoeting Arriva, mogelijkheden buurtbus Korteraar, 15 maart 2018 (Ada).
 • Zorgmarkt Langeraar, 17 maart 2018 (Thea ).
 • Opening nieuwe tennisvelden TVTA 6 april 2018 (Greetje).
 • V&M-werkgroepvergadering 14 april 2018.
 • Bestuursvergadering 14 april 2018.

Bijeenkomsten half februari 2018-half maart 2018:
 • Bestuursvergadering 14 februari 2018.
 • Ingebruikname AED 15 februari 2018 (Krijn).
 • Projectgroep Argonnepark 15 februari 2018 . (Projectgroep Argonnepark)
 • RTV-debat ondernemers /duurzaamheid 28 februari 2018.
 • Symposium 5 maart 2018 “Een vlucht naar voren/Geef stilte een stam” (Ruud).
 • Overleg IKC met omwonenden 6 maart 2018 (Projectgroep IKC).
 • RTV-debat Toerisme/dorpsraden 7 maart 2018.
 • Overleg jaarprogramma 2018 NK 12 maart 2018 (Jan, Marja en Greetje).

Bijeenkomsten half januari 2018-half februari 2018:
 • Bestuursvergadering 17 januari 2018.
 • Gast aan tafel bij MR gemeenteraad Nieuwkoop 18 januari 2018 (Marja)
 • Gesprek werkgroep MO 24 januari 2018.
 • Informatiebijeenkomst 25 januari 2018 uitslag verkeersonderzoek vracht- en landbouwverkeer. (Greetje en Derk Jan)
 • Vergadering WWRO 29 januari 2018.
 • Bewonersbijeenkomst Argonnepark 1 februari 2018. (Krijn).
 • Opening milieustraat Nieuwveen 8 februari 2018 (Krijn en Jan),

Bijeenkomsten half december 2017- half januari 2018:
  • Bestuursvergadering 13 december 2017.
  • Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2018.
  • Gesprek met wethouder Annette Pietersen op 8 januari 2018 over proces IKC:

Bijeenkomsten half november 2017 - half december 2017:
  • Natuurlijke speeltuinen Argonnepark  (Krijn, Jan) 23 november 2017.
  • Evaluatiegesprek Argonneparkpaden (Krijn, Anita (MO) 29 november 2017.
  • Gesprek met St. Aardamse Braderie (Jan, Greetje) 29 november 2017.

Bijeenkomsten/vergaderingen Dorpsraad Het Vosje half september-half november 2017.

 • l Bestuursvergadering 13 september 2017.
 • l Overleg IKC ontwerpbestemmingsplan 14 september 2017 (> projectgroep IKC).
 • l Inloop Nieuwvveen ontwerpbestemmingsplan 19 september 2017.
 • l Werkgroep MO 25 september 2017.
 • l Klankbordgroep zwaar verkeer (regio) (>Derk Jan), 26 september 2017.
 • l Werkgroep NRM 4 oktober 2017.
 • l Vragenuurtje Aardamsweg De Vlinder, 4 oktober 2017 (geen uitn.).
 • l Bewonersplatform Langetermijn Luchtvaart 16 oktober 2017. Nieuw Vennep. (> ArjanK+GGB).
 • l Dorpsradenoverleg 18 oktober 2017. (> Krijn+GGB).
 • l HVW-overleg 24 oktober 2017 (> Thea+Krijn).
 • l Bloembollen Argonnepark 26 oktober 2017 (> Heidi).
 • l Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan 31 oktober 2017 (>Greetje+Gé+Jan).
 • l Stakeholdersbijeenkomst TOM, De Steupel, 8 november 2017 (Greetje+Joke+Gé).
 • l VerkeersstudieI IVIntra iov NK en provincie ZH, stakeholders Wkw N461 en Okw, Aardammwerbrug-Papenbrug  9 november 2017 (Greetje+Derk Jan+Tinka).
 • l HVW-overleg 15 november 2017 (Joke van der Pijl )

 
What do you want to do ?
New mail