• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
De "Stichting Aardamse Braderie zoekt bestuurs- en commissievoorzitters
Reageren kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Taakomschrijvingen bestuurs- en commissieleden

Algemene bestuurstaken

− deelname aan bestuursvergaderingen;
− bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan;
− overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;
− is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & Communicatiecommissie;

− zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden;
− begeleidt nieuwe bestuursleden;
− laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen;
− luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid;

Algemene taken voorzitters commissies

− bewaakt de uitvoering van het stichtingsbeleidsplan;
− overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;
− is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & Communicatiecommissie;
− zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden;
− begeleidt nieuwe commissieleden;
− laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen;
− luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de betreffende commissievoorzitter;
− onderhoudt contacten met collega functionarissen van de diverse commissies binnen de stichting


* Voorzitter PR & Communicatie commissie (1)

Hoofdtaak

- verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid.
− leidt de PR en communicatiecommissie;
− vertegenwoordigt de PR- en communicatiecommissie bij het stichtingsbestuur;
− zit de vergaderingen van de commissie voor;
− stelt het in- en extern PR en communicatiebeleid op;
− coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid;
− bewaakt het budget;
− ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan;
− promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;
− stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de stichting op en houdt het Up-to-date ;
− is verantwoordelijk voor, nieuwsbrief, website, informatie per mail e.d.;
− legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en
regionale media);
− maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan;
− behartigt de belangen van externe betrokkenen, bijvoorbeeld de rust van de buren;
− behartigt stichtingsbelangen bij externen, bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast bij
een feest vooraf aangeven bij de buren;
− stelt een jaarplan op betreffende PR en communicatie en draagt zorg voor de uitvoering;
− communiceert en promoot de stichting
− geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de leden;
− stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij;
− doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;
− zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;
− coördineert de taakverdeling binnen de commissie.
- zoekt samen met het dagelijks bestuur naar sponsoren, de PR-commissie is niet gerechtig om Sponsorcontracten enz. af te sluiten, dit is een taak van het dagelijks bestuur.
- tevens mogen individuele commissieleden geen afspraken maken rondom sponsoring.

Kerncompetenties

− representatief;
− planmatig en beleidsmatig denken en werken;
− ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie;
− communicatief vaardig;
− coördineren;
− delegeren.


Voorzitter Activiteitencommissie (2)

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten.
− geeft leiding aan de Activiteitencommissie;
− vertegenwoordigt de Activiteitencommissie bij het stichtingsbestuur;
− maak een jaarplanning; activiteiten
− bewaakt het budget;
− zit vergaderingen Activiteitencommissie voor;
− geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden;
− zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen tijdens de braderie;
− organiseert en evalueert de activiteiten;
− doet verslag van activiteiten;
− doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de Secretaris van de stichting;
− zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, bijvoorbeeld met de PR-commissie;
− coördineert de taakverdeling binnen de commissie;

Kerncompetenties
− creatief;
− enthousiast;
− werken in teamverband;
− planmatig werken;
− kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen;
− organisatorische vaardigheden;
− coördineren;
− delegeren.

Voorzitter Braderiecommissie (3)

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten.
− geeft leiding aan de braderie commissie;
− vertegenwoordigt de Braderie commissie bij het stichtingsbestuur;
− maak een Braderie jaarplanning;
− bewaakt het budget;
− zit vergaderingen Braderie commissie voor;
− geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden;
− zorgt voor een platte grond waar in de Plaats, Plek, extra grond ten behoeve van de koopman vereniging genoteerd staat
- Kramen helpen opzetten
- Heeft samen met vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur afspraken gemaakt met de brandweer (veiligheid en toegankelijkheid)
- Opruimen einde dag schoon opleveren
- Heeft samen met een lid van het dagelijks bestuur een Parkeer plan gemaakt voor bezoekers
− organiseert en evalueert de braderie
− doet verslag van activiteiten;
− doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de Secretaris van de stichting;
− zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, bijvoorbeeld met de evenementen commissie
− coördineert de taakverdeling binnen de commissie;

Kerncompetenties
− creatief;
− enthousiast;
− werken in teamverband;
− planmatig werken;
− kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen;
− organisatorische vaardigheden;
− coördineren;
− delegeren.

Operationele zaken commissie (4)

Hoofdtaak
- Verantwoordelijk voor de Operationele zaken
− geeft leiding aan de Operationele zaken commissie;
− vertegenwoordigt de Operationele commissie bij het stichtingsbestuur;
− maak een jaarplanning;
− bewaakt het budget;
− zit vergaderingen Operationele commissie voor;
− geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden;
− zorgt voor Operationele zaken ten behoeve van alle groepen tijdens de braderie;
− organiseert en evalueert de Operationele zaken
- waaronder stroom aanleggen
- zet de hekken en vuilcontainer neer
- extra grote container (speld)
- Drang hekken ophalen
− doet verslag van activiteiten;
− doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de Secretaris van de stichting;
− zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, bijvoorbeeld met de Braderie -commissie;
− coördineert de taakverdeling binnen de commissie;

Kerncompetenties
− creatief;
− enthousiast;
− werken in teamverband;
− planmatig werken;
− kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen;
− organisatorische vaardigheden;
− coördineren;
− delegeren.