• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
De gemeente nodigt dorpsraad het Vosje en alle inwoners uit voor toekomstvisie!

Hoe zien Ter Aar en Korteraar er over 20 jaar uit? De gemeente Nieuwkoop houdt op donderdag 19 september een interactieve bijeenkomst over de toekomst van de gemeente én van Ter Aar en Korteraar. Het gaat om de Omgevingsvisie: het opstellen van een nieuwe toekomstvisie voor de gehele gemeente met het  beleid op hoofdlijnen voor de leefomgeving. Alle inwoners van Ter Aar en Korteraar zijn van harte welkom in de Vlinder. Daar gaan bureau Volq en de gemeente Nieuwkoop met u in gesprek over toekomst van de gemeente. Neem uw smartphone mee!

Wanneer:    donderdag  19 september 2019
Tijd:            inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Waar:         “ de Vlinder, Ter Aar”.

Na een korte introductie volgt een filmpje, een mini pubquiz, en een interactief gesprek. In de afsluiting wordt het vervolgproces aangegeven en jullie worden uitgenodigd om op een kaart je meest geliefde plek in Ter Aar aan te geven. Dit zal waarschijnlijk niet langer dan drie kwartier/1 uur duren.

Wij zien jullie graag op 19 september a.s.!
Kijk voor de nieuwsbrief van juni 2019 over de werkzaamheden omtrent de N231 bij het kopje 'werkgroepen' > werkgroep 'Verkeer en Mobiliteit' > documenten. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HERINNERING: Algemene ledenvergadering Dorpsraad Het Vosje.

Voor:           Alle inwoners van Ter Aar en Korteraar.
Voor de pauze worden een aantal zaken behandeld die vooral administratief van aard zijn, zoals verkiezing bestuursleden en het privacyreglement. Na de pauze, om ca. 20.45 uur, zal de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop alles vertellen over de Postcoderoos. Dit is een manier om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen zonder dat deze op uw eigen dak hoeven te liggen. U werkt zo mee aan de energietransitie én haalt een heel aantrekkelijk rendement op uw investering. Wilt u hier alles van weten, kom dan naar onze ledenvergadering!

Wanneer:  Woensdag 15 mei 2019.
Tijd:           Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Waar:        De Vlinder, Aardamseweg 75, Ter Aar.

Zie documenten > ALV > 2019

Met de komst van een nieuw bestuur voor Dorpsraad Rondom de Plassen waait er een nieuwe wind. De beoogd voorzitter Johan ten Voorde (70) laat niet met zich sollen: ,,Ik ben er eentje die zo nu en dan de trom durft te roeren."

JOEP DERKSEN

De toekomst van de dorpsraad hing vorige maand aan een zijden draad. Bestuursleden die zich sinds de oprichting van de raad in 2010 hadden ingezet voor Langeraar en Papenveer stelden zich niet langer verkiesbaar. Maar op de valreep zijn er toch nieuwe kandidaten opgestaan: naast Ten Voorde zijn dat Michel Pieterse (60), beoogd secretaris, en Rene Spaans voor de public relations. Voormalig voorzitter Ruud Jansen (53) treedt alsnog toe tot het bestuur, 'om de overdracht te vergemakkelijken'.

Noodgeval

Op 13 juni presenteren zij zich aan de leden, die nog akkoord moeten gaan met de voordracht. Ten Voorde zou het eigenlijk beter vinden als jongere dorpelingen zich hadden gemeld. ,,Ik ben een soort noodgeval", reageert hij op de vraag waarom hij zich als 70-jarige nog beschikbaar heeft gesteld voor het voorzitterschap. ,,Eigenlijk zouden er alleen maar veertigers en vijftigers in het bestuur moeten zitten en niet een pensionado. Zij staan namelijk midden in de samenleving en worden regelmatig geconfronteerd met wat er in het dorp gebeurt."

Plannen heeft het bestuur echter al volop: naast het verbeteren van de communicatie, uitbreiding van het ledenaantal en versterking van de overlegwerkgroepen ligt er al een wensenlijstje. ,,Ik spreek op eigen titel, maar de locatie van het toekomstige integraal kindcentrum is van belang. Ik vind, dat zo'n IKC de vitaliteit van het dorp enorm ten goede komt, als het in de kern ligt en niet bij het voetbalveld", zegt Ten Voorde. Jansen: , ,Mensen proberen over hun eigen schaduw te stappen en te kijken naar het dorpsbelang. Daar mag een eigen mening in zitten, maar we kijken wat het beste voor het dorp is. Bij Altior is ruimte en de kans om activiteiten op te pakken samen met de school."
De bestuursleden willen de komende tijd meer aandacht schenken aan de ruimtelijke ordening, wonen en winkels. ,,Bij de grote brug staat een gebouw. Dat is een lelijke puist, die niet schoongemaakt wordt. De grond is vervuild en het is een doorn in het oog", vindt Ten Voorde. ,,De gemeente en het hoogheemraadschap moeten overeenkomen wie het opruimen gaat betalen. Het is een aanfluiting voor het dorp. Als je binnenrijdt en je ziet dat, denk je: het is geen toonbeeld van gezelligheid hier in Langeraar."
Ten Voorde kondigt aan zijn mond niet te zullen houden als de dorpsraad het met ontwikkelingen oneens is. ,,Ik durf de trom wel te roeren en dat moet ook. Een bepaald soort activisme sluit ik niet uit."
Ook een herinrichting van de Langeraarseweg staat op het wensenlijstje. ,,We willen dat het deel van het centrum naar de Geerweg duurzaam veilig wordt ingericht. Zodat de hele Langeraarseweg versmald wordt, er meer ruimte komt voor voetgangers en rollators en het verkeer gedwongen wordt om langzamer te rijden", concludeert Jansen.

Spreekbuis

Maar verder is het vooral aan de dorpelingen zelf om te bepalen wat er op het wensenlijstje moet staan. ,,Het is niet zozeer wat wij als dorpsraad willen bereiken, maar wat de dorpelingen van Langeraar en Papeveer willen", zegt Jansen.
Dat is ook voor Michel Pieterse de reden geweest om tot het bestuur toe te treden. ,,Het is belangrijk dat de inwoners een spreekbuis richting de gemeente hebben. Zodat de verschillende problematieken van de kernen naar voren gebracht kunnen worden." Jansen: ,,We zijn zeker geen verlengstuk van de gemeente, maar echt onafhankelijk."