• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
Per 1 juli 2020 is in het bestuur Marja de Wit-Roukes (haar tijd zat erop) vervangen door Coen Romijn en de plaats van Rosalinde Bekking (privé-omstandigheden) ingenomen door haar man Richard Bekking. De leden hebben geen bezwaar kenbaar gemaakt en daardoor is het besluit van het bestuur van juni jl. geformaliseerd.
Eind maart zijn bijna alle bijeenkomst vervallen i.v.m. de coronamaatregelen, zo ook onze bestuursvergaderingen en onze Algemene LedenVergadering zal dit jaar vervallen. Over de bestuurswisseling en financiën krijgen de leden een e-mail, waarop zij kunnen reageren.
Ook in maart is de Dorpsraad actief betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten, maar vanwege corona zijn veel bijeenkomsten afgelast. Ook toekomstige bijeenkomsten/overleggen worden afgelast of uitgesteld. Zie hiervoor het kopje 'bestuur' > 'bijeenkomsten'.
Hieronder een verzoek van de gemeente Nieuwkoop om een vragenlijst van de GGD in te vullen:

Al een lange tijd bevindt Nederland zich in een ‘intelligente lockdown’ met de daarbij behorende maatregelen. De GGD is benieuwd hoe jij dit beleeft. Vind jij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan goed vol te houden? Houd je je eraan, of juist niet? En hoe gaat het met jouw gezondheid in deze corona-tijd? Doe mee met het onderzoek van de GGD en vul de vragenlijst voor 25 april in:  https://research2evolve.datacoll.nl/xyscfselyi?l=nl. Kijk voor meer informatie op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/gedrag  #samenstaanwesterk
Beste leden/bewoners van Ter Aar en Korteraar,

De gemeente, de winkeliers (BIZ) Ter Aar en Dorpsraad Het Vosje willen samen bloembakken realiseren aan de lantaarnpalen vanaf het Vosholplein tot aan de Aldi, Lindenplein (aaneengesloten). De gemeente stelt de bloembakken alleen ter beschikking als de bloemen ook goed verzorgd worden. De winkeliers Ter Aar zijn bereid te investeren in een mobiel watergeefsysteem Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die voor ons de bloemen water willen geven met deze mobiele watertank.  

Vindt u ook dat het centrum in Ter Aar best een beetje opgefleurd mag worden en steunt u dit initiatief, reageer dan alstublieft. Het zou mooi zijn als wij dit samen kunnen realiseren.