• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Verkeer en mobiliteit

WERKZAAMHEDEN N231A
Bespreking Klankbordgroep N231a


Op maandag 18 maart vond de kick-off van Klankbordgroep N231a plaats. Hierbij is het project Groot Onderhoud N231a’ inhoudelijk kort besproken en is vervolgens ingegaan op de diverse verkeersmaatregelen rond dit project, dat van 26 juli t/m 18 augustus 2019 wordt uitgevoerd. Onderstaand de besproken onderwerpen en ingebrachte opmerkingen met, indien reeds bekend, de op te pakken acties.

Algemeen

De werkzaamheden, hoofdzakelijk het vervangen van 6 bruggen en 2 duikerconstructies, vinden plaats op de N231a tussen de N207 en de rotonde Nieuwveenseweg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de weg veiliger te maken. Het is een relatief korte periode van intensief werk. Het plan is om de N231a tussen de N207 en Aarlanderveen na ca. 9 dagen weer open te stellen. Het fietspad tussen de N207 en de treinweg is in deze periode ook buiten gebruik ivm het aanbrengen van een nieuwe fietsbrug en verbreding van het fietspad. Tzt zal dit fietspad aansluiten op de fietsbrug over het Aarkanaal. Deze fietsbrug valt buiten dit contract.
Bent u benieuwd naar de stand van zaken rondom de werkzaamheden aan de Aardamseweg? Bekijk dan deze pagina van de gemeente.

werkzaamheden aardamsewegDeze foto komt van het Twitteraccount van de gemeente Nieuwkoop.

Geert Martens heeft eerst verteld dat de ervaring en kennis die opgedaan is in de klankbordgroep Ter Aar West ingebracht zal gaan worden in de werkgroep Verkeer & mobiliteit. Daar is bijvoorbeeld een mooi overzicht gemaakt van alle knelpunten in Ter Aar West. Uitgaande van het Dorpsplan en de reactie van B&W zal de werkgroep de volgende drie punten als eerste aanpakken:

  1. Knelpunten verkeersveiligheid: er zal eerst een keuze gemaakt worden van het gebied, daarna zal een inloopavond georganiseerd worden waarbij de bewoners de knelpunten kunnen melden. De verwerkte resultaten worden dan weer op een inloopavond gemeld. Dan kan er een projectgroep gevormd worden en kunnen de knelpunten geprioriseerd worden. De mogelijke oplossingen kunnen in overleg met de gemeente vastgesteld worden.
  2. Parkeerproblematiek: Er zal eerst geïnventariseerd worden hoeveel aanwezige parkeerplaatsen er zijn in een bepaalde wijk, hoeveel er volgende de norm moeten zijn en wat het verschil is. Dan kan gekeken worden waar realisatie mogelijk is. Dit gaat in overleg met de gemeente.
  3. (nieuwe) projecten; we hebben te maken met projecten volgens de uitvoeringsagenda (reconstructie Aardamseweg/IntegraalKindCentrum) en met projecten “tussendoor” (woningen voor statushouders)

De werkgroep is er vóór en dóór inwoners, zij weten waar knelpunten/problemen liggen, dus deze kunnen alleen opgelost worden als u meedoet.