• Koeien in de wei
 • Zevenhovenseweg
 • Aardammerbrug
 • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
 • Luchtfoto Ter Aar
Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum.

Datum: 3 januari 2019                                                                                       clip_image002.jpg
Onderwerp: resultaat scenario studies gemeente naar locatie Vomar van 18/12/2018

De inbreng vande dorpsraad is gebaseerd op het Dorpsplan van 2016 en de “Kansennotitie” die in augustus en september 2018 ingebracht is bij de raad en B en W.

Proces:

 • Pas namiddag voorafgaand de raadsvergadering van 18/12 heeft bestuur Dorpsraad kennis genomen van de uitwerkingen die B en W de raad voorlegt. En kennis genomen van voorkeur B en W.
 • Dorpsraad heeft (weer) niet mogen participeren in het ontwerpproces.
 • Geen beschikking over de financiële informatie en waarop college als belangrijkste argument de voorkeur baseert.
 • In gesprek 17/12 aangegeven dat college aan raad op 18/12 niet mag vermelden dat Dorpsraad het voorstel steunt, dorpsraad neemt ter plekke kennis van de informatie.
 • Dorpsraad heeft in augustus een kansennotitie gemaakt voor ons dorp. Wij herkennen in de scenario’s niet dat daarmee iets is gedaan. (vb: wat doen met bieb straks, oplossingen voor de bestaande structurele winkelleegstand, wonen in vml. Waterschapshuis etc.)
Inhoudelijke opmerkingen:

Voorkeurs Scenario B en W van 18/12/ 2018 met Vomar ter plaatse van de Vlinder:

 • Bestuur gaf tot voor kort aan ook te vinden dat de herontwikkeling van de “Vlinder” plek zou moeten leiden tot een fraaiere entree van ons dorp. Waar we weer trots op zouden kunnen zijn; is niet gelukt. Model leidt tot: Afgeplakte supergevels op begane grond, grote parkeerterreinen en confrontatie met 2 maal zoveel vrachtwagen expeditieverkeer pal op de hoek.
 • Laden/lossen voor de super(s) is niet inpandig opgenomen. Dat moet wel … we leven niet meer in het stenen tijdperk.
 • Het wordt een hele complexe en onveilige verkeersknoop bij de rotonde die ook nog eens onderdeel uitmaakt van het regionaal wegennet. Een plek waar we ook al heel veel basisschool leerlingen van IKC overheen moeten laten gaan. Wordt een rotonde met bijna 6 aansluitingen; stremming verkeer bij de brug etc.
 • Erg weinig woningen op deze plek (10) Het lijkt of eerst gekeken is naar de parkeercapacitiet vereist voor de 2200 m2 van Vomar en dat de resterende parkeermogelijkheden hebben geleid tot zo weinig (10 ) woningen (44 woningen zonder super op deze plek)
 • De locatie zou meer woningen makkelijk kunnen hebben als er nog 1 laag parkeren verdiept erbij zou worden gemaakt. Daarmee wordt de openbare ruimte rondom ook minder onaantrekkelijk.
 • De slechte onaantrekkelijke voetverbinding tussen brug met het bestaande dorpswinkelgebied wordt niet verbeterd.
 • Doet geen voorstel voor bestaande structurele winkelleegstand , verbetering openbare ruimte dorpskern etc. Onduidelijk wat met voormalig Waterschapshuis gebeurt.
Scenario van de Ondernemers en locatie Vlinder met woningbouw:

 • Model voegt 76 appartementen toe aan dorpskern.
 • Misschien kan stedelijke herverkaveling ingezet worden ipv aankopen en slopen om de berekende kosten te beperken/ planoptimalisatie?
 • Maakt winkelgebied compacter en minder langgerekt, wat nu een groot probleem is.
 • Op de Vlinderlocatie kan nieuwbouw worden gerealiseerd met een invulling en uitstraling waar we als dorpelingen wel trots op kunnen zijn. Mits ook parkeren eronder en laden/lossen voor Dirk, KV en Hema ook inpandig wordt gemaakt.
 • Levert koopappartementen op waaraan in de kern zoveel behoefte is en eengezinshuizen door vrijkomen.
 • De verkeerssituatie bij de rotonde en brug is qua veiligheid en overzichtelijkheid beter dan in het andere scenario.
 • leegstaande nieuwe winkelruimte wordt weer gevuld met winkels
 • De nieuwe invulling tpv de Hubo zal geen verslechtering zijn ten opzichte van de huidige aanblik van die plek
 • Ook dit scenario heeft het laden/lossen voor de super niet inpandig. Dat zou wel moeten.
 • Hard gewerkt in korte tijd, complimenten daarvoor; moeite waard om planoptimalisatie verder te bestuderen…
Samenvattend:

 • Het voorkeursscenario om de Vomar op de Vlinderlocatie te situeren levert geen verbetering voor ons dorp op. Is geen impuls voor het voortbestaan van het bestaande winkelgebied, lost geen problemen van leegstand op, levert niet de gewenste fraaie entree van onze dorpskern, leidt niet tot meer combinatie bezoeken voor winkels. En voegt bijna geen woningen toe.
 • Verkeersontsluiting: het waterbed effect doet zich voor; Het op de Kerkweg ongewenste verkeer van expeditie en bezoekers van de Vomar verplaatst zich nu naar de plek rondom de rotonde in het dorp. Dus de “oplossing” voor de Kerkweg levert een even zo groot probleem elders in het dorp op.
 • Bestemmingsplanwijziging op locatie Vlinder voor Vomar zal zeker leiden tot juridische procedures van de andere supermarkten (Dirk en Aldi). Dat zal de vaststellingsprocedure en uitvoering vertragen.
Tot slot:

Beslissers wees verstandig. Leer svp van eerder gemaakte fouten en maak geen overhaaste en niet goed doordachte en onderzochte keuzes. Vooral als die onomkeerbaar de komende decennia van grote invloed zijn op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Overdenk dan liever nog eens of de nadelen van de Intratuinlokatie wel zo groot zijn dat je daarvoor, met het scenario C, zoveel negatieve effecten in de dorpskern voor lief neemt. Laat de tijdelijke super maar open gaan en neem genoeg tijd om planoptimalisatie te plegen die ook recht doet aan de bedoelingen van scenario D en andere problemen in de dorpskern. Het voorstel van B en W dat er nu ligt leidt ertoe dat Hoorne/VOMAR de hard lachende derde partij is…..