• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum.
Onderwerp: resultaat scenario studies gemeente naar locatie Vomar van 18/12/2018

Datum: 3 januari 2019


De inbreng vande dorpsraad is gebaseerd op het Dorpsplan van 2016 en de “Kansennotitie” die in augustus en september 2018 ingebracht is bij de raad en B en W.
Op de website van gemeente Nieuwkoop is de uitgebreide beschrijving van de planscenario's te zien.

Inbreng Dorpsraad Het Vosje in bijeenkomst Ondernemers dorpscentrum.