• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
In een brief dd 24 januari 2019 van de gemeente Nieuwkoop aan de omwonenden schrijft de gemeente:Definitieve vestiging Vomar en verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft op 17 januari een interpellatiedebat gehouden over de ontwikkelingen rond de detailhandel in Ter Aar. De uitkomst hiervan is dat er een definitieve vestiging van een supermarkt achter de Intratuin-locatie mag komen. De raad heeft een aantal moties aangenomen. Dat zijn verzoeken aan het college. De raad verzoekt het college onder meer om:-de uitwerking van scenario C en D te stoppen(definitieve supermarkt op de Vlinderlocatie of op de Lindepleinlocatie en tijdelijke supermarkt achter Intratuin)en verder te gaan met scenario 0, een definitieve supermarkt achter de Intratuin;-structurele verkeersmaatregelen uit te werken, in overleg met deskundigen en bewoners en een voorstel inclusief een kredietvoorstel aan de raad voor te leggen;-met Hoorne Vastgoed in gesprek te gaan over de mogelijkheid om alleen een supermarkt (van 2300 vierkante meter) te realiseren aan de Kerkweg en de overige ruimte te gebruiken voor de ontwikkeling van woningbouw naast en/of op deze supermarkt. Ontwerp verkeersmaatregelen Kerkweg: Het college gaat nu aan de slag met de uitvoering van de moties. Wij begrijpen dat u als direct omwonenden vooral uw zorgen heeft over de verkeersmaatregelen op de Kerkweg. We verzamelen nu informatie over de mogelijke impact van de toekomstige situatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en bespreken dat met Royal Haskoning.Daarbij betrekken wij u als bewoners zo snel mogelijk. Er ligt een ontwerp,dat in december tijdens een inloopavond met u is gedeeld. Met Royal Haskoning bekijken we of het ontwerp wat er ligt voldoende is of dat er een aangepast ontwerp moet komen.

We hebben de gemeente Nieuwkoop 28 januari 2019 verzocht als Dorpsraad aan te mogen schuiven bij de gesprekken met Royal Haskoning.