• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar
Inloop IKC 21 januari 2019:

De dorpsraad is ook naar de inloopbijeenkomst over de plannen IKC/Sporthal en geweest. Daar kon kennis worden genomen van de plannen waar 3 Schoolbesturen, gemeente Nieuwkoop, Kinderopvang, CJG en bibliotheek Rijn en Venen samen aan werken. Ter plekke hingen de tekeningen van het definitief ontwerp van het IKC en de Sporthal. Ook werd een voorlopig ontwerp getoond van de openbare ruimte rondom de school en de plek bij de Vosholstraat. Verder hing er een tekening van het bestemmingsplan van de locatie waar het IKC/Sporthalcomplex moet komen. Dat plan moet van de Raad van State door de gemeente worden aangepast. De gemeente denkt deze herziening in maart 2019 door de raad vast te laten stellen. Er waren allemaal tekeningen opgehangen die door gemeente en ontwerpers op verzoek werden toegelicht. Van het gebouw IKC/Sporthal was het definitief ontwerp aanwezig. Met een Vitualreality bril kon men door het gebouw wandelen. De openbare ruimte ontwerpen lieten zien dat het de bedoeling is om de speelplaats van de school te situeren tussen de zuidkant van de school en het TAVV terrein. Over dat speelterrein loopt een openbare voetgangersroute van Vosholstraat verder richting Scouting. Ook was te zien dat een deel (22) van de benodigde parkeerplaatsen voor het IKC aan de Argonnestraat op het parkeerterrein van TAVV moet komen. Omdat dat niet in het ontwikkelgebied IKC/sporthal past. De gemeente denkt eind 2019 met de bouw te kunnen starten en voorziet ene oplevering in 2de kwartaal 2021.

Tot slot: Door de aard van een inloopbijeenkomst krijg je als bezoeker niet de mogelijkheid te ontdekken wat de aanwezige inwoners en belanghebbenden van de getoonde plannen vinden. Dat komt omdat er geen plenair gedeelte van de bijeenkomst is waar men opmerkingen kan maken en die van anderen ook kan horen. Verder doet de gemeente ter plekke geen toezeggingen aan aanwezigen en maakt ook geen verslag van de bijeenkomst. Verder wordt gemist dat er voor de aanwezigen geen kopieën zijn van de getoonde tekeningen om mee naar huis te nemen en het vers getoonde nog eens op zich in te laten werken. Kortom…. Dit ging (weer) niet verder dan informatieverstrekking.
ter aar