• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

Onderstaande onderwerpen voor de werkgroep 'Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren' zijn beschreven in het dorpsplan.

In Ter Aar en Korteraar zijn veel verschillende groepen actief, organiseren activiteiten voor hun eigen leden, maar de inwoners van Ter Aar en Korteraar komen niet in grotere verbanden bij elkaar om het leven te vieren. Er zijn weinig lijntjes tussen de verschillende groeperingen, weinig verbindingen tussen de verschillende scholen, verenigingen, kerken. Hier is wel behoefte aan, zo blijkt uit de enquête.

Ter Aar moet met Korteraar een gemeenschap worden waar een sterke cohesie voelbaar is. Acties die voorgesteld worden, zijn dan ook met verbinding, cohesie als doel geformuleerd. De nieuw te bouwen brede school moet het centrum, het kloppend hart worden van de gemeenschap. Hoe zien we dat voor ons?


Bibliotheek De Aarlezer

AarlezerBewoners geven aan dat ze bibliotheek De Aarlezer hoog waarderen. Daarnaast is er de angst dat hij op termijn zal verdwijnen. De bibliotheek zou een plaats moeten krijgen in die brede school. Voor ouders en kinderen is die bibliotheek dan een plaats waar je gemakkelijk naar toe loopt. Openingstijden van de bibliotheek in ieder geval dus gekoppeld aan schooltijden. In de bibliotheek moet een fijne leestafel zijn, waar senioren hun krantje kunnen komen lezen onder het genot van een goed kop koffie. De Aarlezer moet aangestuurd worden door een professional en verder functioneren met behulp van vrijwilligers. Daar waar kan, moeten senioren gevraagd worden om vrijwilliger te worden. Zo maken ook zij door het werken in de bibliotheek deel uit van het maatschappelijke leven en weten zij zich verbonden. We willen pleiten voor behoud van het service pluspunt.

Eén sportkantine voor tennis- en voetbalvereniging

Het zou een wenselijke ontwikkeling zijn als de tennisvereniging en de voetbalvereniging zich zouden kunnen verenigen. De twee complexen liggen naast elkaar. Als er één kantine gebouwd zou kunnen worden als middelpunt van de tennis- en voetbalvelden kan deze multifunctioneel ingezet gaan worden. Sporters kunnen hem als kantine gebruiken; de voor- tussen- en buitenschoolse opvang kan er gebruik van maken; het jongerenwerk kan er in contact zijn met jeugd. Bijvoorbeeld door er huiswerkbegeleiding te verzorgen. Jeugd ontmoet elkaar daar om er huiswerk te maken en kunnen daarna nog samen een balletje trappen of slaan of genieten van ander aanbod waar zij behoefte aan hebben. De jeugd heeft in de enquête aangegeven behoefte te hebben aan een liefst overdekte plaats om samen te komen. Als dit kan op de momenten dat het jongerenwerk in de kantine aanwezig is, dan is er toezicht en een luisterend oor. De kantine kan dan verder nog gebruikt worden als buurthuis. Een buurthuis dat niet commercieel uitgebaat wordt, maar waar mensen een plaats vinden om te vergaderen, te kaarten, iets te vieren met elkaar. Deze kantine moet aangestuurd worden door een professional en verder met behulp van vrijwilligers ‘draaien’. Ook dit samengaan van de twee sportverenigingen TAVV en TVTA zal voor verbinding zorgen. Geen onderscheid meer tussen tennissers en voetballers, want zij zijn allen sporters, die gebruik maken van het sportcomplex.

vernieuwd verbondenTer Aar Vernieuw Verbonden

Het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden is ooit gestart met de doelstelling om grijs en groen, jong en oud, kinderen en senioren met elkaar te verbinden. Dus het is toe te juichen dat er bij de brede school seniorenwoningen zullen worden gebouwd. Senioren, die dat op prijs stellen, kunnen vlakbij de schooljeugd wonen. Senioren kunnen hand- en spandiensten verrichten op school, in de bibliotheek en in het buurthuis/kantine. Schooljeugd kan de senioren van dienst zijn, in het geval van sneeuw en ijs, door de stoep te vegen of een noodzakelijke boodschap te doen. De scholen kunnen bewust de senioren uitnodigen bij de feesten die er gevierd worden. Activiteiten organiseren voor senioren door de KBO (belangenorganisatie voor ouderen) in ‘het buurthuis’.

Speelvoorziening

Er is ook aangegeven dat er behoefte is aan een uitdagende en goed onderhouden speelplek voor de jeugd. Naast de bestaande plaatsen die er zijn kan dit ook bij de brede school worden gerealiseerd. Een mooie ‘groene’ speelvoorziening waar heerlijk ouderwets gespeeld kan worden in hutten en met mooi duurzaam materiaal, zoals een waterbaan (zou ook in Argonnepark kunnen?). Deze speelvoorziening zou gerund moeten worden door een vereniging, die er werk van wil maken om deze plek mooi te houden en geschikt voor de doelgroep: jeugd tot twaalf jaar. Op het Speelveen zou een voetbalkooi, een net of hek gerealiseerd kunnen worden. Jeugd klaagt nu dat hun ballen voortdurend in het water belanden of in de tuinen van de mensen aan de overkant. Dit zorgt voor overlast.

Lindenplein

Inwoners vinden dat het in Ter Aar niet echt lukt om een braderie, een kermis of een muziekfestijn tot een evenement te maken waar het hele dorp naar uit ziet. Enerzijds lijkt dat te komen vanwege de geringe cohesie in het dorp en anderzijds omdat er geen geschikte locatie voor is. Een geschikte locatie is een plein waar je graag komt, met een mooie grote boom in het midden, bankje er om heen en voldoende horeca aan de buitenrand. Zou van het Lindenplein zo’n locatie gemaakt kunnen worden?

Een grote boom met een bank in het midden van het plein, zou haalbaar moeten zijn. Zeker als er wat te vieren valt zou de plaatselijke horeca daar een tijdelijke horecavoorziening moeten kunnen plaatsen aan de buitenkant van dit plein, veel terraswerk waar mensen al zittend met een drankje en wat lekkers kunnen genieten van het evenement. Zo trek je mensen en houd je mensen langer vast.

Hospicehuis

Over een hospicehuis wordt ook gesproken. Een fijne plek waar Ter Aarders en Korteraarders, die in hun laatste levensfase zijn, kunnen verblijven. Een plaats waar altijd twee of drie bewoners tegelijkertijd de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben in een ‘bijna thuishuis’. Het is wenselijk dat verder onderzocht wordt of er in de Ter Aar of Korteraar een huis ingericht zou moeten worden als Hospice.

Korteraar

Korteraar is in de loop der jaren steeds meer voorzieningen kwijt geraakt. Met een kleine aanpassing aan de busroute kan ook Korteraar aangedaan worden. Met het in ere herstellen van de bushalte in Korteraar (laten we hem de Wim Visserhalte noemen) kunnen ook Korteraarders aangesloten worden op buslijnen naar Alphen aan den Rijn en Leiden.

SRV

Er wordt gepleit voor de terugkeer van de SRV man, maar dan in een modern jasje. Deze SRV man, zou in ieder geval langs alle seniorenwoningen in Ter Aar moeten rijden en door Korteraar. Een moderne SRV bus, met regelmatig wisselende collectie boeken uit de bieb, een mogelijkheid tot het pinnen van geld en het kunnen verrichten van postkantoorhandelingen. De SRV man zou bereid moeten zijn tot het afgeven van boodschappen bij de mensen thuis, indien gewenst. Met al deze maatregelen worden Korteraar en Ter Aar nog mooier en leefbaarder dan ze nu al zijn.