• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

In Ter Aar en Korteraar zijn momenteel veel verschillende groepen actief die activiteiten organiseren voor hun eigen leden, maar de inwoners komen maar weinig in grotere verbanden bij elkaar. De nieuw te bouwen brede school biedt de kans om bij te dragen aan cohesie tussen de inwoners van alle leeftijden. Alle kinderen van Ter Aar en Korteraar gaan straks naar één school, er is geen scheiding meer tussen kinderen die op verschillende scholen zitten. Dit zal ook in de verdere toekomst zijn uitwerking hebben. Iedereen heeft ten slotte bij elkaar op die ene school gezeten en is zo met elkaar verbonden.

Bibliotheek De Aarlezer is niet weg te denken in Ter Aar. De nieuwe brede school zou een ideale plek zijn voor de bibliotheek, om zo jong en oud bij elkaar te brengen. Ouders en kinderen kunnen dan gemakkelijk de bibliotheek bezoeken. In de bibliotheek kan een rol weggelegd zijn voor de senioren. Op deze manier blijven zij deel uit maken van en verbonden met het maatschappelijk leven.

Kerk bij nacht