• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren

Zoals bekend werd medio 2021 de brede school in gebruik genomen, ook de bibliotheek ging hier naar toe.
IKC de Vaart
Hoe deze locatie in de  toekomst van nut kan zijn voor diverse maatschappelijke voorzieningen zal blijken, maar wij hebben er goede hoop op.

Dit mede doordat er ook een horecavoorziening is.

Ook na oplevering van het IKC stond er nog een hoop te gebeuren in Ter Aar zoals woningbouw op de locaties van de oude scholen en het Vlinderterrein.

 Benieuwd hoe het eruit is komen te zien? Bekijk dan deze Video

Is het u al opgevallen?
Deze zomer fleuren maar liefst 60 prachtige bloembakken de dorpskern Ter Aar op tussen het Vosholplein  en Lindenplein. Vorig jaar waren dat er nog maar zo'n stuk of 10. Dit seizoen heeft de winkeliersvereniging het initiatief genomen, dorpsraad Het Vosje benaderd en ook bewoners van het centrum gevonden die meehelpen water geven.  Er is daarvoor een echte waterwagen gebouwd door Jeroen Valentijn en een trouwe groep houdt de bakken bij. 
Het is prachtig!
Vorig jaar moesten 2 trouwe leden van de dorpsraad de klus nog helemaal alleen klaren. Overigens kan de watergeefploeg altijd nog wel extra krachten gebruiken!

Opgeven daarvoor kan bij Juwelier Valentine, de voorzitter v.d. Winkeliersvereniging of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

xxxxxxxxx
Werkgroep bijeenkomst AED’s Nieuwkoop

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest in 2018 en 2019.
Er is naar 1 jaar van het starten van de werkgroep 100 burgerhulpverleners bijgekomen in de Gemeente Nieuwkoop.
In alle kernen van de gemeente zijn op diverse punten een AED opgehangen.
Dit is in overleg met de werkgroep bepaad.
Deze kasten met een AED erin, zijn altijd 24/7 bereikbaar.
Het onderhoud van de AED, die in de openbare kasten zitten, is in handen van de gemeente. Deze worden jaarlijks gecontroleerd.
Deze kasten zijn op slot met een code.
Deze code krijgt de burgerhulpverlener via een sms door als hij op geroepen wordt bij een reanimatie oproep.
Je kan je altijd bij Hartslagnu aanmelden, als je een reanimatiecursus heb gedaan en je diploma nog geldig is.
Als je een reanimatiecursus wil volgen kan je aanmelden bij de plaatselijke EHBO vereniging.
De kosten voor deze cursus worden dan vergoed door de gemeente.

Dorpsraad Het Vosje heeft de ontwikkelingen rondom De Vlinder de laatste tijd op de voet gevolgd o.a. door contact te houden met de actiegroep “De Vlinder moet blijven” en deel te nemen aan diverse bijeenkomsten hierover met o.a. gemeente, pers en raadsleden. Vanuit de leden zijn wij ook benaderd over het belang van de gebeurtenissen rondom de Vlinder.

Actiegroep “De Vlinder moet blijven”: De kern wordt gevormd door 2 enthousiaste dames: Marielle de Romijn en Marisca van Lammeren. Drijfveer is dat de Vlinder meer betekenis heeft voor Ter Aar en Korteraar dan sport (ook zeer belangrijk) en er angst is dat de sociaal/maatschappelijke rol van wat kan worden georganiseerd in de Vlinder en de ontmoetingsplek als horeca verloren zou gaan. Men heeft op nieuwjaarsdag een facebookpagina geopend met het doel sympathisanten te werven. Dat zijn er inmiddels meer dan 1600, waarbij ook mensen zitten die vanuit de omgeving deze actie steunen of hier hebben gewoond. Dat is - ook al ging het om een kleiner aantal uit het dorp zelf - toch wel indrukwekkend. De beide dames hebben richting wethouder, pers en raadsleden half januari 2017 goed duidelijk kunnen maken dat De Vlinder en de functie die het gebouw voor ons dorp vervult van groot belang is en niet mag verdwijnen. Resultaat was dat beide dames in januari een gesprek met wethouder Guus Elkhuijzen hebben gehad. Het blijkt zo te zijn dat de gemeenteraad aandringt op uitvoering van een raadsbesluit jaren geleden, waarin B en W met een voorstel moet komen om een bedrag van 100. 000 euro structureel te bezuinigen op de exploitatiekosten van sportvoorzieningen in de gehele gemeente. Opzeggen van de overeenkomst tot exploitatie van de Vlinder (en inmiddels ook horecadeel) per 2019 was daarvoor een eerste actie. (Van sloop wordt - nog niet?- gesproken) De dames van de actiegroep hebben op aanraden van raadsleden en ons een petitie gemaakt en heel veel handtekeningen verzameld in het dorp. Zij hebben daarnaast veel steun gevonden bij een grotere groep belanghebbenden bij het gebruik van de Vlinder. Het is hen ook gelukt om de raadsleden uit te nodigen voor een werkbezoek ter plekke. Om daarmee te laten zien dat er veel meer activiteiten (waaronder/kinderspelen /biljarten/ terras voor recreanten /sociaal /maatschappelijk/ ontmoeten/ pleisterplaats/evenementen) plaatsvinden dan alleen sporten bij de Vlinder. Het werkbezoek van de raad was op 13 februari 2017, daarbij waren ook de wethouders Pieterse en Elkhuijzen aanwezig. De actiegroep heeft de petitie met veel handtekeningen overhandigd en aangegeven welk enorm belang het huidige gebruik van de Vlinder heeft voor de dorpsgemeenschap. Ter ondersteuning van die boodschap hadden zij diverse gebruikers van de Vlinder daarbij gevraagd. Vanuit de wethouders is op 13/2 aangegeven dat de gemeente voor de zomer 2017 komt met een onderzoek naar de exploitatiekosten van de sportvoorzieningen in Nieuwkoop. Daarin zal voor De Vlinder gewerkt worden met een paar scenario’s is gezegd. Daarvan zijn er in ieder geval 2: handhaven als voorziening en opheffen. Verder wordt af en toe van bestuurlijke zijde opgemerkt dat het misschien bij opheffen ook wel te bestuderen zou zijn dat de locatie voor het IKC (Vernieuwd Verbonden) t.p.v. de voormalige Waterzuivering een kleinere? sportfunctie voor het dorp wellicht zou kunnen opvangen….. Als bestuur van de Dorpsraad constateren wij dat de acties rondom de Vlinder op een breed draagvlak in ons dorp kunnen rekenen. Vanuit het Dorpsplan hebben wij ook aangegeven veel waarde te hechten aan goede voorzieningen en goede leefbaarheid in ons dorp. Als dorpsraad willen we hiermee actief mee aan de slag. Dat zullen we op korte termijn ook aan het college van B en W en de gemeenteraad laten weten. Het is belangrijk dat we als dorpelingen participeren in ontwikkelingen die van belang zijn voor onze gehele dorpsgemeenschap. Dat geldt naast de toekomstscenario’s voor De Vlinder de komende maanden ook voor de ontwikkelingen op de locatie Vernieuwd Verbonden (IKC/TAVV, Tennis etc.). Beide onderwerpen kunnen ook niet los van elkaar worden bezien. Wij houden u op de hoogte…. Namens het bestuur, M. de Wit

Gé Mulders geeft aan m.b.v. de flap-over dat zijn zijn groep Maatschappelijke Ontwikkelingen betreft: Maatschappelijke Voorzieningen, Jeugd en Senioren. Er bestaat weinig cohesie tussen de verschillende groeperingen en uit de enquête is gebleken dat daar behoefte aan is. De speerpunten zijn:

  1. IKC (Integraal Kind Centrum) oftewel de Brede School; het wordt 1 school waarin ook diverse maatschappelijke voorzieningen gehuisvest moeten worden (volwaardige bibliotheek/vorm van buurthuis/ TalentOndersteuning Meedoen/Burgerservicepunt/naschoolse opvang/gym en/of sportzaal), waarbij ook seniorenwoningen gebouwd worden waardoor jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en elkaar van dienst kunnen zijn. Zeker nu De Vlinder dicht zal gaan in 2020 is het zinvol om de nieuwe sportzaal te integreren in de Brede School.
  2. Busvervoer; we willen bekijken of het mogelijk is om een busdienst te laten rijden in Korteraar wat in de loop der tijden een beetje uit beeld is geraakt, zodat Korteraarders aansluiting kunnen krijgen op buslijnen naar Alpen aan den Rijn en Leiden. Geert Martens is hier al mee bezig.
  3. Speelvoorzieningen; er is behoefte aan een uitdagende speelplek en wij denken dat het Argonnepark een geschikte locatie is om een natuur- en waterspeelplek te creëren.